Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie rozboju dokonanego w Odolanowie na pracownicy stacji paliw.
Skierowanym w dniu 26 czerwca 2014r. do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęto 23-letniego mężczyznę. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 29 kwietnia 2014r. w Odolanowie, pow. ostrowski, na terenie jednej ze stacji paliw grożąc pracownicy „placówki handlowej” użyciem przemocy przy użyciu trzymanego w ręku „miotacza gazu imitującego broń palną” dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w kwocie  blisko 1 000 zł, wydanych z  kasy przez pokrzywdzoną.


Z zebranych materiałów wynika, że oskarżony, zamieszkały w pobliżu Odolanowa, udał się na stację paliw, z zamiarem dokonania rozboju, rowerem. Do wnętrza budynku wszedł, jak ustalono, po założenia maskującej go kominiarki, trzymając w ręku wspomniany miotacz gazu. Po zabraniu pieniędzy, opuścił budynek stacji i rowerem wrócił do swego miejsca zamieszkania. Do zdarzenia doszło po godzinie 5.00.
Podejrzany został zatrzymany w dniu 8 maja 2014r., a w następnym dniu, 9 maja 2014r. zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych psychiatrów, którzy w wydanej opinii stwierdzili, że w czasie zdarzenia miał on zachowaną poczytalność.
Wczesnej oskarżony był już karany, za przestępstwa przeciwko mieniu.
Zarzucany oskarżonemu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój), zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak