Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 13 czerwca 2014r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 36 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie rozboju.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 24 marca 2014r. w Kaliszu, działając wspólnie z nieustalonymi osobami dokonał rozboju w ten sposób, że stosując wobec pokrzywdzonego przemoc polegającą na uderzaniu w głowę i kopaniu zabrał w celu przywłaszczenia należący do niego telefon komórkowy oraz pieniądze w kwocie 100 zł.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pokrzywdzony, w dniu zdarzenia, w godzinach przedpołudniowych, spożywał wspólnie z przygodnie poznanymi mężczyznami alkohol. Najpierw  przebywali oni w barze, a następnie udali się do piwnicy pobliskiego budynku. Wówczas, jak ustalono, doszło do opisanego w zarzucie zdarzenia. Po opuszczeniu budynku, przebywając nadal w towarzystwie wskazanych mężczyzn, zdołał powiadomić telefonicznie swego znajomego o rozboju i zwrócić się do niego o pomoc. Wkrótce doszło do przybycia wezwanej policji i zatrzymania podejrzanego. W wyniku przeszukania znaleziono u niego zabrany pokrzywdzonemu telefon. Pozostali mężczyźni, którzy z nim przebywali oddalili się w międzyczasie i nie zdołano ich ustalić.
Wobec wymienionego w dniu 24 marca 2014r. zastosowano środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania.
Oskarżony był już wcześniej  wielokrotnie karany i obecnie zarzucono mu działanie w warunkach „recydywy specjalnej”.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

 

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak