Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 8 maja 2014r. skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 30 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie rozboju na pracownicy miejscowego salonu gier.
Oskarżonemu, mieszkańcowi Opola, zarzucono, że w dniu 19 lutego 2014r. w Ostrowie Wlkp., w salonie gier, po uprzednim wtargnięciu do pomieszczenia socjalnego, użył przemocy wobec pracownicy salonu, poprzez popchnięcie jej na fotel, a następnie groził jej użyciem trzymanego w ręku noża, po czym używając młotka wyłamał drzwiczki od kasy automatu do gier i z jego wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 2 300 zł.
Z dokonanych  ustaleń wynika, że wymieniony był właścicielem spółki, która udostępniała część wynajmowanego w Ostrowie Wlkp. lokalu innej firmie prowadzącej salon gier. W nocy 19 lutego 2014r. oskarżony, jak ustalono, wtargnął do pomieszczenia socjalnego salonu gier i zażądał od jego pracownicy wydania pieniędzy, a następnie doprowadził do zdarzenia opisanego w zarzucie.
Do zatrzymania podejrzanego doszło bezpośrednio po zdarzeniu, a w dniu 21 lutego 2014r. zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Wcześniej był on już karany, m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art.280 § 2 kodeksu karnego (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia) zagrożone karą od  3 do 15 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak