Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie pozbawienia wolności, a także dokonania rozboju i usiłowania wymuszenia rozbójniczego na szkodę 32 – letniego pokrzywdzonego.
Skierowanym w dniu 30 grudnia 2013r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto cztery osoby, 34 – letnią kobietę oraz  trzech mężczyzn w wieku 34, 38 i 39 lat.

Zarzucono wymienionym, że w dniu 28 lutego 2013r. w Kaliszu, w mieszkaniu należącym do podejrzanej, dokonali pozbawienia wolności pokrzywdzonego, połączonego ze szczególnym udręczeniem polegającym m.in. na przywiązaniu go do kaloryfera, przypalaniu papierosem, zadawaniu mu uderzeń w głowę za pomocą tłuczka do mięsa i butelki oraz pogryzieniu jego ciała. W zarzucie opisano ponadto dokonanie przez oskarżonycvch rozboju na pokrzywdzonym, któremu, po uprzednim biciu po całym ciele, zabrali telefon i pieniądze, stanowiące mienie o łącznej wartości ponad 1 000 zł. Dodatkowo zarzucono oskarżonym, że używając gróźb i przemocy usiłowali zmusić pokrzywdzonego do przekazywania im pieniędzy w kwocie 500 zł tygodniowo, czego nie osiągnęli jednak z uwagi na zawiadomienie organów ścigania o zdarzeniu.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pokrzywdzony wynajmował pokój w mieszkaniu należącym do podejrzanej. W czasie pobytu w nim, w dniu 28 lutego 2013r., był on nakłaniany przez wymienioną i pozostałych oskarżonych do zaciągnięcia kredytu, a następnie przekazania im uzyskanych pieniędzy. Wobec odmowy złożenia wniosku o udzielenie kredytu oskarżeni – jak ustalono – kierowali wobec pokrzywdzonego groźby i stosowali przemoc, po czym doszło do zdarzeń opisanych w zarzucie. Po ucieczce z mieszkania pokrzywdzony zawiadomił o zdarzeniu policję.
Wówczas doszło do zatrzymania podejrzanych, a w dniu 1 marca 2013r. Prokurator Rejonowy w Kaliszu, po przedstawieniu podejrzanym zarzutów, skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania. Sąd powyższy wniosek uwzględnił i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie. Złożone przez jednego z podejrzanych zażalenie nie zostało uwzględnione przez Sąd Okręgowy w Kaliszu, który na posiedzeniu w dniu 6 marca 2013r. utrzymał tymczasowe aresztowanie. Następnie okres tymczasowego aresztowania stosowanego wobec podejrzanych był przedłużany, obecnie do dnia 28 lutego 2014r.
W trakcie śledztwa podejrzani zostali poddani badaniu przez biegłych psychiatrów. W wydanych opiniach biegli stwierdzili, że podejrzani mieli w czasie zdarzenia zachowaną poczytalność. W ramach postępowania uzyskano ponadto szereg specjalistycznych opinii odnośnie śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia.     
Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 189 § 3 kodeksu karnego (pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem) zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a także art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak