Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 27 listopada 2013r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem osobom podejrzanym o dokonanie rozboju.

Oskarżonym, 40 – letniej kobiecie oraz dwom mężczyznom – w wieku 33 i 37 lat, zarzucono, że w dniu 17 lipca 2013r., na terenie jednego z parków, działając wspólnie, używając przemocy polegającej na przytrzymywaniu pokrzywdzonego za ręce i ramiona, a także grożąc mu pobiciem, zabrali – po przeszukaniu mu kieszeni spodni – na jego szkodę pieniądze w kwocie 180 zł. oraz telefon komórkowy, o wartości 80 zł. Dodatkowo jednemu z oskarżonych zarzucono, że zawierając na poczet zastawu powyższego telefonu pożyczkę lombardowa, wprowadził właściciela lombardu w błąd co do własności telefonu i doprowadził go do „niekorzystnego rozporządzenia mieniem” poprzez wydanie mu pieniędzy w kwocie 70 zł.
Z dokonanych ustaleń wynika, że w czasie opisanego zdarzenia oskarżeni – mężczyźni przytrzymywali pokrzywdzonego, a kobieta przeszukała kieszenie w jego odzieży, z których zabrali telefon i pieniądze.
Do zatrzymania podejrzanych doszło w dniach 19 i 20 lipca 2013r. Po wykonaniu czynności z ich udziałem zostali oni zwolnieni.
Oskarżeni byli wcześniej karani, za przestępstwa przeciwko mieniu, a także za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości.
Zarzucany oskarżonym rozbój zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak