Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała w dniu 29 września 2013r. do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 29 - letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie rozboju, pozbawienia wolności oraz groźby.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 12 maja 2013r. w Kaliszu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, pozbawił pokrzywdzoną wolności poprzez zamknięcie od wewnątrz na zamek drzwi swego mieszkania, w którym znajdowała się ona, co uniemożliwiło jej jego opuszczenie, a używając maczety oraz noży, groził jej pozbawieniem życia, jednocześnie uderzał ją pięściami i kopał po głowie, żądając wydania pieniędzy.

W dalszej części zarzutu zaznaczono, że następnie zabrał pokrzywdzonej pieniądze w kwocie 100 zł oraz dwa srebrne pierścionki, a ponadto dowód osobisty i klucze do jej mieszkania. Dodatkowo zarzucono oskarżonemu, że po dokonaniu rozboju, grożąc pokrzywdzonej okaleczeniem, zmusił ją do „znoszenia obcięcia jej włosów”. W trzecim zarzucie opisano wcześniejsze, w dniu 2 maja 2013r., grożenie przez oskarżonego pokrzywdzonej pozbawieniem życia.
Z zebranych materiałów wynika, że pokrzywdzona w dniu 12 maja 2013r. spotkała oskarżonego, który był znajomym. Początkowo przebywał z nimi jeszcze jeden mężczyzna. Następnie kiedy on odszedł pokrzywdzona udała się z oskarżonym do jego mieszkania. Wówczas doszło, jak ustalono, do zdarzenia opisanego w zarzutach. W następstwie bicia pokrzywdzona doznała szeregu uszkodzeń ciała, w postaci ran tłuczonych, zasinień, głównie na twarzy i głowie. Po opuszczeniu mieszkania pokrzywdzona zawiadomiła o zdarzeniu spotkane przypadkowo osoby.
W dniu 13 maja 2013r. podejrzany został zatrzymany, następnie zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowane. Wcześniej był on już karany i obecnie zarzucono mu działanie w warunkach „recydywy specjalnej podstawowej”.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zarzucanych mu czynów miał on zachowaną poczytalność.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 280 § 2 kodeksu karnego (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia) zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a ponadto z art. 189 § 1 kodeksu karnego (pozbawienie wolności) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.