Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie rozboju dokonanego na pracownicy sklepu jubilerskiego.
Aktem oskarżenia skierowanym w dniu 14 czerwca 2013r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu objęto 23 - letniego mężczyznę. Zarzucono oskarżonemu, że w dniu 30 marca 2013r. w Kaliszu, w sklepie jubilerskim, grożąc – przy użyciu broni gazowej – jego pracownicy pozbawieniem życia, zażądał od niej wydania pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów, po czym zabrał w celu przywłaszczenia, uprzednio wybijając szybę w gablocie, tablety z wyrobami ze złota w postaci blisko 60 łańcuszków ze złota o łącznej wartości ponad 16 000 zł.


Z dokonanych ustaleń wynika, że w czasie rozboju jego sprawca miał założoną kominiarkę. Po zabraniu wyrobów ze złota zbiegł on z miejsca zdarzenia. W czasie opuszczania pomieszczenia sklepu zgubił jednak telefon komórkowy, który zabezpieczyła, po jego znalezieniu, zawiadomiona o zdarzeniu policja.
Podjęte przez policję działania doprowadziły do zatrzymania podejrzanego, wobec którego następnie w dniu 2 kwietnia 2013r. zastosowano tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zdarzenia miał on zachowaną poczytalność.
Wcześniej oskarżony był wielokrotnie karany, a obecnie zarzucono mu działanie w warunkach „recydywy specjalnej podstawowej”.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 2 kodeksu karnego (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia) zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.