Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie rozboju na pracownicy jednej z miejscowych stacji benzynowych.
Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Kaliszu objęto 32 – letniego mieszkańca Ostrowa Wlkp. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 4 grudnia 2012r. w Ostrowie Wlkp., na terenie stacji benzynowej, posługując się nożem, którego użyciem groził, dokonał zaboru, pochodzących z kasy fiskalnej, pieniędzy w kwocie 76 zł.


Z zebranych materiałów wynika, że oskarżony po północy, 4 grudnia 2012r. wszedł do pawilonu znajdującego się na terenie stacji paliw. Zwrócił się następnie, trzymając w ręce nóź, do ekspedientki z żądaniem wydania pieniędzy. Wówczas, jak ustalono, doszło do wydania przez pokrzywdzoną znajdującego się w kasie bilonu, w łącznej kwocie 76 zł. Po zabraniu pieniędzy mężczyzna opuścił teren stacji. O zdarzeniu została zawiadomiona policja.
Po kilkunastu minutach mężczyzna został zatrzymany przez policję, na jednej z pobliskich ulic. Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp., po przedstawieniu zarzutów, zastosowała wobec niego , w dniu 5 grudnia 2012r., dozór policji.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zdarzenia miał on zachowaną poczytalność.
Oskarżony wcześniej nie był karany.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 2 kodeksu karnego (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia) zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.