Prokuratura Rejonowa w Pleszewie zakończyła śledztwo w sprawie rozboju dokonanego na kierowcy taksówki.
Skierowanym w dniu 13 listopada 2012r. do Sądu Rejonowego w Pleszewie aktem oskarżenia objęto 25 – letniego mieszkańca powiatu pleszewskiego. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 15 września 2012r. w Kościelnej Wsi, pow. pleszewski, dokonał rozboju na kierowcy taksówki.

W opisie czynu wskazano, że w Kaliszu wsiadł on do taksówki i zlecił kurs do Kościelnej Wsi, gdzie nie mając wystarczającej ilości pieniędzy do zapłaty za kurs zaczął dusić kierowcę taksówki przewodem elektrycznym do CB radia i uderzył go w głowę metalową skrzynką, stanowiącą obudowę radio – telefonu, znalezioną w samochodzie, a po utracie przez niego przytomności wyrzucił go z samochodu, po czym odjechał nim z miejsca zdarzenia zabierając należące do pokrzywdzonego dokumenty i pieniądze.
W wyniku opisanego działania oskarżonego pokrzywdzony doznał zasinień, zadrapań i ran tłuczonych czoła, przy czym duszenie go, prowadzące do utraty przez niego przytomności, stanowiło realne zagrożenie dla życia. Leżącego w przydrożnym rowie nieprzytomnego pokrzywdzonego znalazł przechodzący mężczyzna.
Działania podjęte przez policję doprowadziły do zatrzymania podejrzanego na terenie Ostrowa Wlkp.
Prokuratura Rejonowa w Pleszewie skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd powyższy wniosek w dniu 19 września 2012r. uwzględnił.
Wymienionemu zarzucono ponadto, że w dniu 13 września 2012r. dokonał kradzieży na szkodę swego ojca sprzętu elektrotechnicznego, m.in. telewizora.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów, którzy w wydanej opinii stwierdzili, że w czasie zdarzenia miał on zachowaną poczytalność.
Zarzucane oskarżonemu czyny zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożony karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności oraz art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu karnego (sprowadzenie choroby realnie zagrażającej życiu) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.