Prokuratura Rejonowa w Kępnie skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 22 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o dokonanie rozboju.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 8 marca 2012r. w Rychtalu, pow. kępiński, usiłował dokonać rozboju, w ten sposób, że po wejściu do budynku, w którym znajdował się pokrzywdzony używając przemocy zażądał od niego wydania pieniędzy, a następnie oblał jego głowę oraz kurtkę płynem łatwopalnym i usiłował go podpalić, a następnie dusił go zarzuconą mu na szyję smyczą od psa, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę wydania pieniędzy i ucieczkę pokrzywdzonego. Dodatkowo oskarżonemu zarzucono naruszenie miru domowego, przez wtargnięcie do powyższego budynku i odmowę jego opuszczenia.


Do zdarzenia doszło w mieszkaniu udostępnionym pokrzywdzonemu na czas  jego pobytu w Rychtalu, przez jego znajomych. Oskarżony, jak ustalono, wszedł do mieszkania, po uprzednim wypchnięciu drzwi wejściowych do budynku. Następnie nie opuścił go mimo wezwań pokrzywdzonego, zaczął plądrować mieszkanie, a później doszło do zdarzenia opisanego w zarzucie.
Użyty przez oskarżonego do oblania pokrzywdzonego środek ochrony roślin był łatwopalny.
W dniu 9 marca 2012r. podejrzany został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniom sądowo – psychiatrycznym. W wydanej opinii biegli stwierdzili, że w czasie zdarzenia miał on zachowaną poczytalność.
Oskarżony wcześniej był już karany, m.in. za kradzież z włamaniem.
Zarzucany oskarżonemu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.