Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała w dniu 26 kwietnia 2012r. do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 27– letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie rozboju.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 30 stycznia 2012r. w Kaliszu dokonał rozboju w ten sposób, że po uprzednim doprowadzeniu pokrzywdzonej do stanu bezbronności przez uderzenie ręką w tył głowy i przewrócenie na ziemię, zabrał jej, grożąc ponownym użyciem przemocy i pozbawieniem życia, torebkę, w której znajdowały się dwa telefony komórkowe, pieniądze w  kwocie 150 zł oraz dokumenty.


Z dokonanych ustaleń wynika, że do opisanego w zarzucie zdarzenia doszło około godziny 2400, w okolicy dworca PKP. Policja, po uzyskaniu informacji o zdarzeniu, podjęła działania, które doprowadziły do zatrzymania podejrzanego. Przeprowadzone wówczas badanie wykazało, że znajdował się on w stanie nietrzeźwości (1,8‰ alkoholu).
Wobec wymienionego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego.
Czyn zarzucony oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.