Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie rozboju dokonanego w dniu 15 lipca 2015r. w Odolanowie, pow. ostrowski.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęty został 20-letni mężczyzna.

Prokuratura  Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 47 – letniej kobiecie, podejrzanej o dokonanie rozboju „z użyciem niebezpiecznego narzędzia”.
Wymienionej zarzucono, że w dniu 10 czerwca 2015r. w Ostrowie Wlkp. dokonała rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w ten sposób, że grożąc natychmiastowym użyciem trzymanego w ręku noża zażądała od pokrzywdzonej wydania pieniędzy, telefonu komórkowego oraz złotej biżuterii. W dalszej części zarzutu wskazano na zabór przez oskarżoną zerwanych z szyi pokrzywdzonej dwóch złotych łańcuszków.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie pozbawienia wolności 17 – letniego pokrzywdzonego i dokonania na nim rozboju.
Skierowanym do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto czterech mężczyzn. Trzem z nich, w wieku 34, 27 i 21 lat zarzucono, że w dniu 18 września 2014r. w Kaliszu, działając wspólnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim podstępnym zwabieniu pokrzywdzonego do mieszkania zajmowanego przez jednego z nich, a następnie pozbawieniu go wolności poprzez zamknięcie drzwi wejściowych, dokonali -grożąc mu pobiciem- zaboru na jego szkodę obuwia, odzieży, telefonu komórkowego, o łącznej wartości 480 zł, a ponadto dowodu osobistego. W dalszej części zarzutu opisano związanie pokrzywdzonego przy użyciu przewodu elektrycznego oraz zakneblowanie mu ust ręcznikiem i taśmą klejącą, a także zasłonięcie mu oczu pasem materiału. Wskazano ponadto na jednoczesne grożenie pokrzywdzonemu uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia, połączone z żądaniem podania informacji o stanie majątkowym jego rodziców, w celu uzyskania od nich okupu w wysokości 100 000 zł. W końcowej części zarzutu zaznaczono, że oskarżeni pozostawili skrępowanego pokrzywdzonego w mieszkaniu, przy czym doszło wówczas do jego uwolnienia przez funkcjonariuszy policji.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 36 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o usiłowanie rozboju przy użyciu noża oraz włamanie do kwiaciarni.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 24 grudnia 2014r. w Kaliszu, działając wspólnie z nieustalonym mężczyzną, dokonał kradzieży z włamaniem do kwiaciarni w ten sposób, że po uprzednim przecięciu kłódki od bramy wejściowej oraz wybiciu szyby w oknie, dostali się do jej wnętrza, skąd zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 2000 zł oraz wiertarkę, nożyce do cięcia stali i inne przedmioty o łącznej wartości ponad 1 000 zł.

Prokuratura Rejonowa w  Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 22 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o usiłowanie dokonania w lutym 2011r. rozboju.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 27 lutego 2011r w Kaliszu, usiłował dokonać rozboju na pracownicy sklepu spożywczo – monopolowego w ten sposób, że po wejściu do jego wnętrza zażądał wydania pieniędzy, trzymając w ręku przedmiot o wyglądzie pistoletu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi odstąpienie od czynu i ucieczkę z miejsca zdarzenia.