Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, w wieku 24 i 39 lat, podejrzanym o dokonanie rozboju.

Wymienionym zarzucono, że w dniu 6 marca 2012r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Szczytniki, pow. kaliski, działając wspólnie, używając przemocy poprzez przewrócenie i rozpylenie nieustalonej substancji gazowej zabrali pokrzywdzonemu portfel z pieniędzmi w kwocie 700 zł., a ponadto telefon komórkowy oraz dokumenty.

Prokuratura Rejonowa w Kępnie skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 22 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o dokonanie rozboju.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 8 marca 2012r. w Rychtalu, pow. kępiński, usiłował dokonać rozboju, w ten sposób, że po wejściu do budynku, w którym znajdował się pokrzywdzony używając przemocy zażądał od niego wydania pieniędzy, a następnie oblał jego głowę oraz kurtkę płynem łatwopalnym i usiłował go podpalić, a następnie dusił go zarzuconą mu na szyję smyczą od psa, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę wydania pieniędzy i ucieczkę pokrzywdzonego. Dodatkowo oskarżonemu zarzucono naruszenie miru domowego, przez wtargnięcie do powyższego budynku i odmowę jego opuszczenia.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała w dniu 26 kwietnia 2012r. do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 27– letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie rozboju.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 30 stycznia 2012r. w Kaliszu dokonał rozboju w ten sposób, że po uprzednim doprowadzeniu pokrzywdzonej do stanu bezbronności przez uderzenie ręką w tył głowy i przewrócenie na ziemię, zabrał jej, grożąc ponownym użyciem przemocy i pozbawieniem życia, torebkę, w której znajdowały się dwa telefony komórkowe, pieniądze w  kwocie 150 zł oraz dokumenty.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 29 maja 2012r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom, podejrzanym o dokonanie rozboju.
Oskarżonym, w wieku od 22 do 27 lat, zarzucono, że w dniu 19 kwietnia 2012r. w Kaliszu, w bramie kamienicy w centrum miasta, działając wspólnie, dokonali rozboju w ten sposób, że używając wobec pokrzywdzonego przemocy przewrócili go, a następnie kopali po całym ciele, po czym przeszukali kieszenie jego ubrania i zabrali w celu przywłaszczenia znaleziony telefon komórkowy, który jednak później odrzucili z uwagi na jego niewielką wartość. W opisie czynu zarzucono, że pokrzywdzony w wyniku powyższego działania oskarżonych doznał obrażeń ciała w postaci zasinień oraz otarć naskórka.

Prokuratura Rejonowa w Jarocinie zakończyła śledztwo w sprawie napadu na stację paliw w Żerkowie. Skierowanym w dniu 30 marca 2012 r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto dwóch mieszkańców powiatu słupeckiego, woj. wielkopolskie, w wieku 18 i 30 lat.

Zarzucono oskarżonym, że w dniu 4 stycznia 2012 r. w Żerkowie, działając wspólnie z trzema nieletnimi, używając niebezpiecznych narzędzi w postaci dwóch toporków i noża, dokonali rozboju na terenie stacji paliw. W opisie czynu wskazano, że wymienieni po dokonaniu rozpoznania miejsca oraz podziału ról weszli, mając zamaskowane twarze, na teren stacji, po czym grożąc użyciem toporków i noża dwom jej pracownikom, zabrali pieniądze z kasy stacji, a także znaczną ilość papierosów.