Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 29 letniego mieszkańca Kalisza, podejrzanego dokonanie rozboju oraz dwóch kradzieży.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator ustalił, że mężczyzna w dniu 5 stycznia 2018 r. w Kaliszu dopuścił się rozboju, w ten sposób, że popchnął silnie pokrzywdzoną przewracając ją, a następnie zadając kopnięcia po całym ciele doprowadził ją do stanu bezbronności, a następnie wyrwał jej torebkę z telefonem, lekami, legitymacją rencisty czym spowodował u niej straty w łącznej wysokości 420 zł.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował akt oskarżenia przeciwko 18 letniemu mieszkańcowi Kalisza, któremu zarzucił na podstawie dokonanych w sprawie ustaleń dokonanie rozboju na młodym mieszkańcu Kalisza w styczniu bieżącego roku.
Jak wykazał Prokurator w oparciu o zebrany materiał dowodowy, w tym zabezpieczone zapisy monitoringu, oskarżony dokonał rozboju na szkodę pokrzywdzonego, w ten sposób, że podszedł do niego, a następnie uderzył go w twarz, a gdy ten uciekł się do pobliskiego sklepu spożywczego wyciągnął go przy użyciu przemocy z jego wnętrza, kopiąc przy tym i przewracając go po czym dokonał po przeszukaniu jego odzieży zaboru w celu przywłaszczenia telefonu o wartości 100 zł, portfela z pieniędzmi to jest mienia o łącznej wartości 130 zł.

Prokurator Rejonowy w Kępnie skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec dwóch  29 letnich mieszkańców jednej z podkępińskich miejscowości.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator zarzucił obu podejrzanym, że w dniu 1 maja 2017 r. działając wspólnie i w porozumieniu pozbawili wolności pokrzywdzonego nakazując mu groźbą użycia przemocy zajęcie miejsca w bagażniku pojazdu, po czym wbrew jego woli wywieźli go kompleksu leśnego, gdzie grożąc mu pozbawieniem życia za założenie zeznań w jednym z toczących się postępowań karnych dokonali na nim rozboju z użyciem przemocy przywłaszczając należący do niego telefon komórkowy o wartości 100 zł,  a następnie bijąc i popychając doprowadzili do wpadnięcia pokrzywdzonego do rzeki Prosny.

Prokurator Rejonowy w Kępnie skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 20 i 21 latka podejrzanych o dokonanie rozboju na stacji benzynowych w jednej z podkępińskich miejscowości.
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator  zarzucił obu podejrzanym, że w dniu 4 maja 2017 r. działając wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju na pracownicy stacji paliw, w ten sposób, że jeden z nich pozostał w ramach podziału ról przy drzwiach wejściowych obserwując wchodzących, a drugi grożąc pokrzywdzonej przedmiotem przypominającym broń zmusił ją do wydania znajdujących się w kasie pieniędzy w kwocie około 2000 zł.

Prokurator Rejonowy w Kaliszu nadzoruje postępowanie przeciwko 18 letniemu mieszkańcowi Kalisza, podejrzanemu o dokonanie rozboju oraz spowodowania obrażeń ciała.    
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator przedstawił dotychczas niekaranemu 18 latkowi zarzut dopuszczenia się w dniu 28 stycznia 2017 r. na terenie Kalisza rozboju, w trakcie którego, sprawca używając przemocy w postaci uderzenia pięścią w twarz oraz kopania po ciele spowodował u pokrzywdzonego obrażenia naruszające czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni, a następnie przywłaszczył należące do pokrzywdzonego mienie w łącznej wysokości 130 zł.