Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie rozbojów dokonanych w kolekturze Lotto oraz w sklepie. Skierowanym w dniu 16 marca 2012r. do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęto 18 – letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego.

Zarzucono wymienionemu, że w dniu 21 lutego 2012r. na terenie Ostrowa Wlkp. w kolekturze Lotto grożąc jej pracownicy trzymanym w ręku pistoletem pneumatycznym imitującym wyglądem broń palną zażądał od niej wydania pieniędzy zamierzając dokonać ich zaboru, jednak powyższego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę ich wydania. W drugim zarzucie opisano podobne zdarzenie, do którego doszło również w dniu 21 lutego 2012r. w Ostrowie Wlkp., w wyniku którego oskarżony uprzednio grożąc wspomnianym pistoletem sprzedawczyni sklepu spożywczo – monopolowego dokonał zaboru pieniędzy w kwocie 70 zł.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 9 marca 2012r. skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 43 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie rozboju przy użyciu noża.

Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 26 grudnia 2011r. w Ostrowie Wlkp. zażądał od pokrzywdzonego wydania metalowej bransolety, a po odmowie jej przekazania grożąc wyciągniętym nożem zażądał od niego wydania posiadanych pieniędzy, po czym zabrał mu pieniądze w kwocie 10 zł.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie rozboju dokonanego na pracownicy firmy windykacyjnej.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 3 osoby, 25-letniego mężczyznę oraz dwie kobiety w wieku 25 i 29 lat. Zarzucono wymienionym, że w dniu 1 grudnia 2011r. w Kaliszu, działając wspólnie, dokonali rozboju w ten sposób, że grozili pokrzywdzonej użyciem „okazanego przedmiotu”, wykonanej z tworzywa sztucznego atrapy pistoletu, po czym zażądali od niej wystawienia zaświadczenia o przyjęciu kwoty ponad 7 000 zł, a także wydania pieniędzy i telefonu komórkowego, a następnie po ich otrzymaniu opuścili miejsce zdarzenia.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie rozboju dokonanego w jednym z lokali dyskotekowych na terenie powiatu kaliskiego.
Skierowanym w dniu 28 lutego 2012r. do Sądu Rejonowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto dwóch 18 – letnich mieszkańców powiatu kaliskiego. Zarzucono wymienionym, że w dniu 13 listopada 2011r., działając wspólnie, używając wobec pokrzywdzonego przemocy, poprzez zadanie mu ciosów rękoma po głowie i twarzy, zabrali mu w celu przywłaszczenia telefon komórkowy o wartości 220 zł.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie rozboju dokonanego w dniu 18 września 2011r. na jednej z ulic w centrum miasta.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęto 17-letniego mężczyznę. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 18 września 2011r. w Ostrowie Wlkp. dokonał rozboju w ten sposób, że używając przemocy wobec pokrzywdzonego poprzez uderzenie go pięścią w tył głowy zabrał mu w celu przywłaszczenia telefon komórkowy. W drugim zarzucie opisano znieważenie przez oskarżonego w dniu 21 września 2011r. dwóch funkcjonariuszy policji.
Z dokonanych ustaleń wynika, że do opisanego rozboju doszło około godziny 22.00, w czasie gdy pokrzywdzony idąc ulicą w centrum Ostrowa Wlkp. prowadził rozmowę przez telefon komórkowy. Wówczas, jak ustalono, oskarżony podbiegł do pokrzywdzonego i po uderzeniu go w głowę wyrwał mu z ręki telefon, po czym uciekł.
W dniu 21 września 2011r. dwóch funkcjonariuszy policji usiłowało zatrzymać oskarżonego, jako podejrzanego o dokonanie rozboju. W czasie powyższych działań doszło, co wynika ze zgromadzonych materiałów, do ich znieważenia przez oskarżonego.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych-psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zdarzenia miał on zachowaną poczytalność.
W czasie kierowania aktu oskarżenia wymieniony przebywał, zgodnie z wcześniejszym orzeczeniem sądu rodzinnego i nieletnich, w zakładzie poprawczym
Zarzucany oskarżonemu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożony karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.