Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie rozboju dokonanego w dniu 26 grudnia 2011r. na pracownicy sklepu monopolowego.
Skierowanym w dniu 29 listopada 2011r. do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęto 25 – letniego mężczyznę. Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 26 grudnia 2010r. w Ostrowie Wlkp. dokonał rozboju w ten sposób, że użył wobec pracownicy sklepu przemocy polegającej na uderzeniu pięścią w twarz i głowę oraz kopaniu w głowę, po czym zabrał z kasy fiskalnej pieniądze w kwocie ponad 500 zł. W opisie czynu zaznaczono, że pokrzywdzona w wyniku powyższego działania doznała uszkodzenia ciała w postaci wieloodłamowego złamania jarzmowo – czaszkowego.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pokrzywdzona została zaatakowana przez oskarżonego w czasie gdy rozpakowywała paczki z towarem. Wymieniony, jak ustalono, żądał wydania pieniędzy, a wobec odmowy ich przekazania wielokrotnie uderzał i kopał pokrzywdzoną, po czym zabrał pieniądze, co opisano w zarzucie.
Wobec podejrzanego w dniu 29 września 2011r. zastosowano tymczasowe aresztowanie. Do przedstawienia zarzutu doszło po zgromadzeniu rozległego materiału dowodowego, w tym uzyskaniu specjalistycznej opinii.
Oskarżony wcześniej był wielokrotnie karany, a w zarzucie wskazano działanie przez niego w warunkach recydywy specjalnej podstawowej.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 27 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie rozboju na pracownicy sklepu.
Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 7 sierpnia 2011r. w Kaliszu dokonał rozboju „przy użyciu niebezpiecznego narzędzia” w ten sposób, że po wejściu do sklepu spożywczego groził sprzedawczyni użyciem trzymanej w ręku stłuczonej butelki, po czym zabrał w celu przywłaszczenia – należące do niej pieniądze w kwocie 900 zł.
Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżony – mieszkaniec powiatu sieradzkiego przebywał od wiosny 2011r. na terenie Kalisza. W dniu 7 sierpnia 2011r. doszło, jak ustalono, do zdarzenia opisanego w zarzucie.
Po zatrzymaniu podejrzanego w dniu 9 sierpnia 2011r. Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec wymienionego tymczasowego aresztowania. Sąd powyższy wniosek uwzględnił i tymczasowo aresztował podejrzanego.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów, którzy stwierdzili, że w czasie zdarzenia miał on zachowaną poczytalność.
W akcie oskarżenia zarzucono oskarżonemu ponadto kierowanie w dniu 20 lipca 2011r. na terenie Kalisza, w stanie nietrzeźwości samochodem, pomimo wcześniej orzeczonego przez sąd zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.
Zarzucony oskarżonemu „rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia” (art. 280 § 2 kodeksu karnego) zagrożony jest karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie rozboju dokonanego w dniu 7 września 2011r. na kobiecie idącej ulicą w centrum miasta.
Skierowanym w dniu 6 października 2011r. do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęto 35 – letniego mężczyznę. Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 7 września 2011r. w Ostrowie Wlkp. dokonał rozboju w ten sposób, że po uprzednim szarpaniu za torebkę przewrócił pokrzywdzoną na chodnik, a następnie kopnął ją w ramię, po czym zabrał jej torebkę, w której  znajdował się jej telefon komórkowy i dowód osobisty.
Z dokonanych ustaleń wynika, że wieczorem w dniu 7 września 2011r. pokrzywdzona, idąc ze znajomą, wracała z pracy do miejsca zamieszkania. Wówczas, jak ustalono, podbiegł do niej oskarżony i doszło do zdarzenia opisanego w zarzucie. W jego trakcie zostały uszkodzone okulary pokrzywdzonej o wartości 500 zł . Oskarżony po zabraniu torebki oddalił się z miejsca zdarzenia, został jednak wkrótce zatrzymany przez policjantów.
Przeprowadzone badanie wykazało, że znajdował się on wtedy w stanie nietrzeźwości (ponad 1 ‰ alkoholu).
Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone  karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 17 października 2011r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 18 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie rozboju.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 8 lipca 2011r.w Kaliszu dokonał rozboju w ten sposób, że grożąc pokrzywdzonej użyciem przemocy zabrał jej pieniądze w kwocie 60 zł oraz telefon komórkowy o wartości 200 zł.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pokrzywdzona wracając z pracy do miejsca zamieszkania oczekiwała, około godziny 22-giej, na przystanku na przyjazd autobusu. Wówczas podszedł do niej, jak ustalono, oskarżony, w towarzystwie innych mężczyzn, po czym grożąc jej pobiciem zabrał pieniądze i telefon komórkowy.
W wyniku działań podjętych przez policję ustalono i zatrzymano w dniu 14 lipca 2011r. podejrzanego. Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zastosowała wówczas wobec niego dozór policji.
Odzyskany telefon komórkowy został zwrócony pokrzywdzonej.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwom braciom podejrzanym o dokonanie rozboju.
Oskarżonym, mieszkańcom Kalisza w wieku 19 i 20 lat, zarzucono, że w dniu 24 maja 2011r. w Kaliszu działając wspólnie, dokonali rozboju, w ten sposób, że po uprzednim użyciu przemocy wobec pokrzywdzonego poprzez uderzenie go pięściami po twarzy i kopaniu po całym ciele, po czym zabrali na jego szkodę zapalniczkę, papierosy i pieniądze w kwocie 20 zł oraz srebrną bransoletę, stanowiące mienie o łącznej wartości 150 zł.
Do opisanego w zarzucie zdarzenia doszło w nocy 24 maja 2011r. w parku miejskim w Kaliszu.
W wyniku zadanych mu ciosów pokrzywdzony doznał rany tłuczonej łuku brwiowego, stłuczenia uda, przedramienia i barku.
Podejrzani o dokonanie rozboju, dwaj bracia, zostali zatrzymani w dniu 31 maja 2011r. Następnie zastosowano wobec nich tymczasowe aresztowanie.
Oskarżeni wcześniej byli karani, m.in. za dokonanie rozbojów. Jeden z nich odbywanie orzeczonej kary pozbawienia wolności zakończył w dniu 17 maja 2011r.
Czyn zarzucany oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.