Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie dokonanego w dniu 17 grudnia 2010 r. rozboju na pracowniku stacji benzynowej.

W skierowanym w dniu 10 czerwca  2011r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu akcie oskarżenia zarzucono dokonanie powyższego rozboju trzem mężczyznom w wieku 23, 28 i 29 lat. W zarzucie  wskazano, że oskarżeni w dniu 17 grudnia 2010r. w Kaliszu, działając wspólnie, użyli przemocy wobec pracownika stacji benzynowej poprzez uderzenie go w głowę, a następnie przyłożenie mu do głowy przedmiotu o wyglądzie broni palnej, a po użyciu gróźb pozbawienia życia zabrali z terenu stacji benzynowej kasetę z pieniędzmi w kwocie ponad 3 000 zł.

Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżeni na stację benzynową przyjechali, w godzinach nocnych 17 grudnia 2011r., samochodem osobowym i zatrzymali się przy dystrybutorze. Po podejściu pracownika stacji został on, jak ustalono, zaatakowany przez oskarżonych. Następnie doszło do zachowań opisanych w zarzucie, po czym oskarżeni odjechali z miejsca zdarzenia.

Do zatrzymania samochodu, którym poruszali się podejrzani doszło po niespełna dwóch godzinach, już 18 grudnia 2010r. na terenie Konina. Podejrzani zostali wówczas zatrzymani, a w dniu 20 grudnia 2011r., zastosowano wobec nich tymczasowe aresztowanie.

Dwaj z nich, mieszkańcy Konina i powiatu konińskiego byli już wcześniej wielokrotnie karani, trzeci - mieszkaniec Kalisza nie był uprzednio karany.

Jednego z powyższych oskarżonych, mieszkańca powiatu konińskiego, a także dodatkowo objętego aktem oskarżenia czwartego mężczyznę, 24 - letniego mieszkańca Kalisza, oskarżono ponadto o zniszczenie w nocy z 3 na 4 grudnia 2010r. wyposażenia dwóch pokoi w jednym z kaliskich hoteli oraz dokonanie z ich wnętrza kradzieży telefonu, lampy i czajnika.

Zarzucany oskarżonym rozbój zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 2 kodeksu karnego zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo w sprawie dokonanego w dniu 15 stycznia 2011 roku rozboju na pracowniku jednej z miejscowych stacji benzynowych.
Skierowanym do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 22-letniego mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 15 stycznia 2011 roku w Ostrowie Wielkopolskim używając wobec pracownika stacji benzynowej przemocy polegającej na uderzeniu ostrzem siekiery w klatkę piersiową oraz grożąc użyciem trzymanego w drugiej ręce noża usiłował dokonać zaboru znajdujących się w kasie fiskalnej pieniędzy, których wydania zażądał od pokrzywdzonego lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na odmowę realizacji jego żądania.
Bezpośrednio przed zdarzeniem oskarżony spożył znaczą ilość alkoholu. Ze swego miejsca zamieszkania w porze nocnej, jak ustalono, udał się na stację benzynową, zabierając ze sobą siekierę i nóż. Następnie doszło do zdarzenia opisanego w zarzucie. Po odmowie wydania mu pieniędzy oskarżony opuścił pomieszczenie stacji. Wówczas pokrzywdzony zawiadomił o zdarzeniu policję.
Do zatrzymania podejrzanego doszło po kilkunastu godzinach od zdarzenia. W dniu 17 stycznia 2011 roku zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Oskarżony wcześniej był karany, a zarzucanego mu obecnie czynu dopuścił się w ramach „recydywy specjalnej podstawowej”.
W trakcie śledztwa został on poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów, którzy w wydanej opinii stwierdzili, że czasie zarzucanego mu miał on zachowaną poczytalność.
Zarzucany oskarżonemu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 2 kodeksu karnego (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia) zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu prowadzi śledztwo w sprawie rozboju dokonanego na 75 – letnim mężczyźnie.
Zarzuty dokonania powyższego czynu przedstawiono dwom mieszkańcom Kalisza, w wieku 20 i 25 lat. Zarzucono wymienionym, że w dniu 19 marca 2011r. w Kaliszu, działając wspólnie, dokonali rozboju w ten sposób, że przytrzymywali pokrzywdzonego za ręce, przystawili mu nóż do szyi i ugodzili go nożem w pośladek, powodując ranę kłutą, po czym zabrali mu w celu przywłaszczenia telefon komórkowy oraz butelkę wódki.
Do zdarzenia doszło w pobliżu garażu, w którym przebywał pokrzywdzony. Został on wówczas, jak ustalono, zaatakowany przez podejrzanych.
Zatrzymanie podejrzanych nastąpiło w dniu 22 marca 2011r. Następnie po przedstawieniu zarzutów Prokuratura Rejonowa w Kaliszu wystąpiła do miejscowego Sądu Rejonowego z wnioskiem o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania. Sąd na posiedzeniu w dniu 24 marca 2011 r. uwzględnił powyższy wniosek.
Jeden z podejrzanych, 25 – letni, był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu.
Czyn zarzucany podejrzanym zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 2 kodeksu karnego (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia) zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 28 marca 2011r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 24 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie rozboju.
Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 10 stycznia 2011r. w Ostrowie Wlkp., po uprzednim wtargnięciu do zamkniętego mieszkania pokrzywdzonego oraz użyciu wobec niego przemocy polegającej na szarpaniu za rękę i odzież, zabrał mu kluczyki od samochodu, z którego wnętrza zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 1600 zł.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pokrzywdzony w dniu 10 stycznia 2011r. około południa przekazał oskarżonemu proszącemu o wsparcie finansowe pieniądze. Wieczorem po powrocie do swego miejsca zamieszkania zauważył, że drzwi prowadzące do jego mieszkania są otwarte. Po wejściu do jego wnętrza doszło, jak ustalono, do zdarzenia opisanego w zarzucie.
O zdarzeniu pokrzywdzony zawiadomił policję i w wyniku podjętych przez nią działań podejrzany został zatrzymany. W dniu 13 stycznia  zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Wcześniej był on wielokrotnie karany i zarzucanego mu obecnie czynu dopuścił się w warunkach recydywy specjalnej podstawowej.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego ( rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 27 stycznia 2011 r. skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 51 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie rozboju przy użyciu pistoletu gazowego.
Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 5 sierpnia 2010r. w Kaliszu, posługując się pistoletem gazowym dopuścił się rozboju na dwóch mieszkańcach województwa łódzkiego. W treści zarzutu wskazano, że wymieniony grożąc pokrzywdzonym pistoletem gazowym zażądał od nich wydania papierosów, w wyniku czego przekazali mu oni dwa papierosy.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pokrzywdzeni po przyjeździe do Kalisza przechodzili poprzez położony w pobliżu dworca kolejowego skwer. W tym czasie oskarżony w towarzystwie swoich znajomych, siedzących na ławkach, spożywał alkohol. Pokrzywdzeni zapytali się jednego z mężczyzn o kierunek dojścia do podanej przez siebie ulicy. Wówczas oskarżony, jak ustalono, po odmowie przekazania przez nich papierosów, trzymając w ręku pistolet gazowy zażądał od nich ich wydania. Po ich przekazaniu podejrzanemu pokrzywdzeni odeszli z miejsca zdarzenia, o którym telefonicznie zawiadomili policję.
Po upływie niespełna godziny podejrzany został zatrzymany, a w dniu 7 sierpnia 2010r. zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie, które uchylone zostało następnie postanowieniem Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 5 stycznia 2011r.
Oskarżony wcześniej był karany, m.in. za przestępstwo przeciwko mieniu, a obecnie zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach „recydywy specjalnej wielikrotnej”.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 2 kodeksu karnego (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia) zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.