Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie rozboju dokonanego w nocy 19 października 2009r. na taksówkarzu jednej z miejscowych korporacji.
W skierowanym w dniu 31 grudnia 2009r. do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. akcie oskarżenia zarzut popełnienia powyższego czynu przedstawiono 19 – letniemu mieszkańcowi Ostrowa Wlkp. Wymienionemu zarzucono, że w nocy 19 października 2009r. w Masanowie, pow. ostrowski, działając wspólnie z nieletnim, dokonali rozboju w ten sposób, że używając przemocy polegającej na duszeniu i biciu po głowie zabrali pokrzywdzonemu w celu przywłaszczenia kierowany uprzednio przez niego samochód osobowy m – ki Rover, stanowiący taksówkę, a także znajdujące się w niej pieniądze i dokumenty. W drugim zarzucie opisano późniejsze dokonanie przez nich „czynnej napaści” na usiłujących zatrzymać ich, w czasie jazdy powyższym samochodem, policjantów. Kolejne dwa zarzuty dotyczą dokonania przez oskarżonego w dniach 5 i 25 września 2009r. rozbojów, w wyniku których doszło do zabrania pokrzywdzonym: pieniędzy w kwocie 10 zł. i dokumentów w pierwszym przypadku oraz telefonu komórkowego, pieniędzy w kwocie 150 zł. i dokumentów w drugim. W opisie dotyczącym rozboju z dnia 5 września 2009r. wskazano na działanie wymienionego wspólnie z innym, 27 - letnim mężczyzną, którego również objęto aktem oskarżenia.
Z dokonanych ustaleń wynika, że podejrzany i jego znajomy, mający 14 lat, wspólnie zaplanowali dokonanie napadu na taksówkarza i zabór samochodu. Realizując swój zamiar zamówili oni w późnych godzinach nocnych, jak ustalono, kurs do miejscowości położonej na trasie powiatu ostrowskiego, a w jego trakcie po doprowadzeniu do zatrzymania pojazdu dopuścili się opisanego w zarzucie czynu. Pokrzywdzony, który zdołał opuścić taksówkę i oddalić się zawiadomił o zdarzeniu swoją korporację, po czym informację przekazano policji. W czasie działań podjętych przez policję doszło do próby zatrzymania jadących samochodem napastników, którzy uderzyli jednak w drzwi radiowozu i odjechali, a następnie zbiegli i ukrywali się. Rano doszło do zatrzymania przez policję obu poszukiwanych, w czasie gdy usiłowali oni dojechać autobusem do Ostrowa Wlkp.
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 20 października 2009r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.
Materiały dotyczące nieletniego zatrzymanego w Policyjnej Izbie Dziecka, zostały przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, podejrzanym o dokonanie rozbojów.


Oskarżonym, w wieku 20 i 36 lat zarzucono, że w dniu 21 maja 2009r. w Kaliszu, dokonali rozboju na 14 – letnim chłopcu, któremu po uprzednim użyciu przemocy polegającej na chwyceniu go za szyję oraz grożeniu pozbawieniem życia, zabrali telefon komórkowy o wartości 500 zł. Młodszemu z nich zarzucono ponadto, że w dniu 22 maja 2009r. w Kaliszu działając w podobny sposób zabrał 15 – letniemu pokrzywdzonemu telefon komórkowy o wartości 50 zł.
Do obu czynów opisanych w zarzutach doszło w centrum Kalisza, przy jednej z głównych ulic. Oskarżeni, jak ustalono, wciągali pokrzywdzonych w podwórza kamienic bądź, w jednym przypadku, za zaparkowany samochód, po czym używając przemocy i gróźb zabierali im telefony komórkowe.
W wyniku działań podjętych w trakcie śledztwa zdołano odzyskać oba zabrane pokrzywdzonym telefony.
Obu podejrzanych, w ramach prowadzonego postępowania, poddano badaniu przez biegłych – psychiatrów, którzy stwierdzili, że wymienieni w czasie popełnienia zarzucanych im czynów mieli w pełni zachowaną poczytalność.
Oskarżeni byli już wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
Czyny zarzucone oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko małżeństwu podejrzanemu o dokonanie rozboju.

Aktem oskarżenia objęto 21 – letnią kobietę i jej 27 – letniego męża. Zarzucono wymienionym, że w dniu 29 sierpnia 2009r. w Kaliszu, działając wspólnie z nieletnim, dokonali rozboju w ten sposób, że przytrzymywali za ręce pokrzywdzonego uniemożliwiając mu stawianie oporu, a ponadto szarpali go i uderzali rękami w głowę, po czym zabrali mu pieniądze w kwocie 50 zł oraz telefon komórkowy o wartości 540 zł.
Do opisanego zdarzenia doszło na ulicy w centrum Kalisza. Oskarżeni oraz przebywający z nimi nieletni, jak ustalono, zaczepili śpiącego, nietrzeźwego mężczyznę, po czym działając w sposób wskazany w zarzucie zabrali mu pieniądze i telefon komórkowy.
Przebieg zdarzeń został zarejestrowany w ramach prowadzonego monitoringu miasta, co wykorzystano przy jego rekonstrukcji w trakcie śledztwa.
Wobec podejrzanych, zatrzymanych wkrótce po zdarzeniu, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji.
Oskarżona była wcześniej karana za przestępstwa przeciwko mieniu, w tym rozboje. Ostatni wyrok, dotyczący wyłudzenia, został wydany w dniu 28 sierpnia 2009r. , w dzień poprzedzający opisane zdarzenie. Oskarżony był już natomiast uprzednio objęty innym, skierowanym w sierpniu 2008r. , aktem oskarżenia, dotyczącym m.in. kradzieży i oszustw.
Zarzucony oskarżonym czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożony karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie rozboju dokonanego w nocy 19 października 2009r. na taksówkarzu jednej z miejscowych korporacji.


Zarzut popełnienia powyższego czynu przedstawiono 19 – letniemu mieszkańcowi Ostrowa Wlkp. Wymienionemu zarzucono, że w nocy 19 października 2009r. w Masanowie, pow. ostrowski, działając wspólnie z nieletnim, dokonali rozboju w ten sposób, że używając przemocy polegającej na duszeniu i biciu po głowie zabrali pokrzywdzonemu w celu przywłaszczenia kierowany uprzednio przez niego samochód osobowy m – ki Rover, stanowiący taksówkę, a także znajdujące się w nim pieniądze i dokumenty. W drugim zarzucie opisano późniejsze dokonanie przez nich „czynnej napaści” na usiłujących zatrzymać ich, w czasie jazdy powyższym samochodem, policjantów. Kolejne dwa zarzuty dotyczą dokonania przez wymienionego w dniach 5 i 25 września 2009r. rozbojów, w wyniku których doszło do zabrania pokrzywdzonym: pieniędzy w kwocie 10 zł. i dokumentów w pierwszym przypadku oraz telefonu komórkowego, pieniędzy w kwocie 150 zł. i dokumentów w drugim. W opisie dotyczącym rozboju z dnia 5 września 2009r. wskazano na działanie podejrzanego wspólnie ze wspomnianym nieletnim.
Z dokonanych ustaleń wynika, że podejrzany i jego znajomy, mający 14 lat, wspólnie zaplanowali dokonanie napadu na taksówkarza i zabór samochodu. Realizując swój zamiar zamówili oni w późnych godzinach nocnych, jak ustalono, kurs do miejscowości położonej na terenie powiatu ostrowskiego, a w jego trakcie po doprowadzeniu do zatrzymania pojazdu dopuścili się opisanego w zarzucie czynu. Pokrzywdzony, który zdołał opuścić taksówkę i oddalić się zawiadomił o zdarzeniu swoją korporację, po czym informację przekazano policji. W czasie działań podjętych przez policję doszło do próby zatrzymania jadących samochodem napastników, którzy uderzyli jednak w drzwi radiowozu i odjechali, a następnie zbiegli i ukrywali się. Rano doszło do zatrzymania przez policję obu poszukiwanych, w czasie gdy usiłowali oni dojechać autobusem do Ostrowa Wlkp.
Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 20 października 2009r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd powyższy wniosek uwzględnił i w dniu 21 października 2009r. tymczasowo aresztował podejrzanego.
Materiały dotyczące nieletniego zatrzymanego w Policyjnej Izbie Dziecka, zostały przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.
Czyny zarzucane podejrzanym zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 280 § 1 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Rejonowa w Pleszewie skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 24 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o rozboje i oszustwo.