Wyniki Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w 2015 roku

W 2015 roku do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęły 10.482 sprawy, o 2.705 mniej niż w 2014 roku. Największy wpływ był w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu 3.236 spraw, Ostrowie Wlkp. 2.686 spraw, Krotoszynie 984, Jarocinie 961 oraz Kępnie 857 spraw.
Do zmniejszenia ilości wpływających do prokuratur spraw doszło w następstwie zmiany z dniem 1 lipca 2015r. przepisów kodeksu postepowania karnego, zgodnie z którymi nie podlega rejestracji w prokuraturze część dochodzeń, m.in. umorzonych na etapie in rem (w sprawie).

                                                  W y n i k i    d z i a ł a l n o ś c i    

                                   prokuratur okręgu ostrowskiego w I półroczu 2015r.

 W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2015r. do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 6549 spraw, podczas gdy w ubiegłym roku, w tym samym okresie, wpłynęło 6550 spraw. Wielkość wpływu nie uległa zatem zmianom. Zwiększenie ilości spraw nastąpiło w Prokuraturach Rejonowych w Jarocinie z 582 do 628 oraz Krotoszynie z 647 do 649, a także w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp. z 46 do 101 spraw.

 

W y n i k i    d z i a ł a l n o ś c i
prokuratur okręgu ostrowskiego w I półroczu 2014r.

W  y  n  i  k  i
 
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w 2014 roku

W  y  n  i  k  i
 
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w 2013 roku


W 2013 roku do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 14.709 spraw, o 373 więcej niż w 2012 roku. Największy wpływ był w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu 4.656 spraw, Ostrowie Wlkp. 3.718 spraw, Krotoszynie 1.441, Jarocinie 1.282 oraz Kępnie 1.228.