W y n i k i   d z i a ł a l n o ś c i

 prokuratur okręgu ostrowskiego w I półroczu 2010r.  

 

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2010r. do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęły 6445 spraw, podczas gdy w ubiegłym roku, w tym samym okresie, wpłynęły 6644 sprawy. Wystąpił zatem spadek wpływu o 199 spraw. Zmniejszyła się we wskazanym okresie ilość spraw, które wpłynęły do Prokuratur Rejonowych w Kaliszu z 2361 do 2182, w Jarocinie z 585 do 574, w Krotoszynie z 523 do 484, w Kępnie z 536 do 528 oraz w Ostrzeszowie z 574 do 555 spraw. Zwiększyła się natomiast ilość spraw wpływających do Prokuratur Rejonowych w Ostrowie Wlkp. z 1520 do 1542 spraw oraz Pleszewie  z 489 do 528. 

Zmniejszyła się ilość spraw „załatwionych” w postępowaniach karnych z 6517 w I półroczu ubiegłego roku do 6345 w bieżącym roku.

W 2009 roku do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 14.215 spraw, o 124 więcej niż w 2008 roku. Największy wpływ był w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu 5.085 spraw, Ostrowie Wlkp. 3.358 spraw, Jarocinie 1.196, Ostrzeszowie 1.180 oraz  Kępnie 1.151.

Załatwione w 2009 roku zostało 14.142 spraw, tj. o 103 sprawy mniej niż w 2008 roku.

Wyniki   działalności  prokuratur okręgu ostrowskiego w I półroczu 2008 r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2008 r. do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 6703 spraw, podczas gdy w ubiegłym roku, w tym samym okresie, wpłynęło 9151 spraw. Wystąpił zatem spadek wpływu o 2448 spraw. Zmniejszyła się we wskazanym okresie ilość spraw, które wpłynęły do Prokuratur Rejonowych w Kaliszu z 3527 do 2179, w Ostrowie Wlkp. z 2103 do 1614 i w Jarocinie z 776 do 596. W pozostałych jednostkach ilość wpływających spraw również zmniejszyła się, w Prokuraturze Rejonowej w Krotoszynie z 707 do 549, w Kępnie z 623 do 576, w Ostrzeszowie z 618 do 540 oraz w Pleszewie z 731 do 583 spraw.*

W  y  n  i  k  i
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. w 2008 r.

W 2008 r. do prokuratur okręgu ostrowskiego wpłynęło 14.091 spraw, o 2.171 mniej niż w 2007 r. Największy wpływ był w Prokuraturze Rejonowej w Kaliszu 4.827 spraw, Ostrowie Wlkp. 3.395 spraw, Jarocinie 1.246, Kępnie 1.145 oraz Pleszewie 1.135 spraw.