Wyrokiem z dnia 15 maja 2019 r Sąd Okręgowy III Wydział Karny w Kaliszu rozpoznał akt oskarżenia sporządzony przez I Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. i skazał 23 letniego obecnie mieszkańca Jarocina na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienie po odbyciu 40 lat pozbawienia wolności.
Prokurator zarzucił mężczyźnie dopuszczenie się w dniu 15 marca 2018 r. w Cerekwicy Starej przy użyciu noży i bagnetów zabójstwa dwóch osób i usiłowania zabójstwa 3 innych osób, w tym nienarodzonego dziecka oraz spowodowanie obrażeń ciała w postaci ran ciętych ręki u kolejnej pokrzywdzonej.

Motywacją działania 23 latka jak ustalono miała być niechęć do przyjęcia na siebie roli ojca i wynikających z powyższego obowiązków, w tym obowiązków natury finansowej.
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy wykazano że mężczyzna w okresie poprzedzającym zabójstwo, co najmniej od grudnia 2017 r. za pośrednictwem sieci Internet zakupił kilkanaście noży oraz 2 bagnety a także kominiarkę z nadrukiem czaszki, które to przedmioty zostały przez niego użyte w dniu zdarzenia.
Następnie przyjechał do Cerekwicy Starej swoim prywatnym pojazdem około godziny 1.40 w nocy i znając rozkład pomieszczeń, dostał się niezamkniętym tylnymi wejściem do jego wnętrza, gdzie w jednym z pomieszczeń na parterze budynku przy użyciu posiadanych noży zaatakował śpiącego 59 letniego pokrzywdzonego zadając mu kilkanaście uderzeń w okolice głowy, szyi i klatki piersiowej w wyniku czego doprowadził do jego zgonu .
Po wyjściu z pokoju podejrzany przy użyciu noży zaatakował dwie zaalarmowane hałasem kobiety, które pojawiły się przy w/w pomieszczeniu usiłując obu zadać uderzenia nożem, a następnie gdy młodszej z pokrzywdzonych udało się uciec, udał się za pokrzywdzoną w wieku 59 lat w okolice schodów prowadzących na piętro budynku, gdzie dogonił ją i zadał jej przy użyciu noża i bagnetu kilka uderzeń skutkujących powstaniem ciężkich obrażeń ciała i w efekcie jej zgonem.
Jak ustalono w ramach przeprowadzonego w toku postępowania eksperymentu procesowego po wejściu na piętro budynku podejrzany przy użyciu noża zaatakował kolejne dwie osoby, przy czym w kierunku próbującego się ukryć pokrzywdzonego rzucił jednym z posiadanych przy sobie noży, a drugiej pokrzywdzonej zadał cios nożem w tułów.
Napastnik następnie wybił szybę w drzwiach i dostał się do pokoju zajmowanego przez pokrzywdzoną będącą w dziewiątym miesiącu ciąży, zaczął zadawać jej uderzenia posiadanymi nożami, w tym również w okolice brzucha, co skutkowało poważnymi obrażeniami płodu zagrażającemu jego życiu lub zdrowiu.
Niezwłocznie po zdarzeniu podejrzany odjechał prywatnym pojazdem do swojego miejsca zamieszkania, gdzie został o godzinie 3.20 zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.
Przeprowadzane badania fizykochemiczne próbek krwi pobranych po zatrzymaniu wykazały u podejrzanego 0,14 mg /l alkoholu, nie stwierdzono w nich śladów substancji psychoaktywnych.
Powołani w ramach postępowania przygotowawczego biegli psychiatrzy nie stwierdzili u niego choroby psychicznej i w toku postępowania sądowego podtrzymali swoją opinie.
Sąd podzielił w całości poczynione przez Prokuratora ustalenia dotyczące stanu faktycznego jak również jego przyjętą kwalifikację jego zachowania jako wynikającą z motywacji zasługującej na szczególne potępienia i w oparciu o powyższe skazał podejrzanego na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe warunkowe zwolnienie po odbyciu 40 lat pozbawienia wolności, orzekł środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych na 10 lat, ponadto nałożył na skazanego obowiązek zapłaty na rzecz 4 pokrzywdzonych kwoty zadośćuczynienia w wysokości od 70.000 zł do 150.000 zł
Wyrok jest nieprawomocny przysługuje od niego apelacja do Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

 

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wielkopolskim

Maciej Meler