Prokurator Rejonowy w Kaliszu zakończył skierowaniem do Sądu aktu oskarżenia postępowanie przeciwko siedmiu mieszkańcom Kalisza podejrzanym o pobicie trzech  innych mężczyzn w nocy z 7 na 8 października 2017 r. na jednej z głównych kaliskich ulic.
Jak ustalił w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Prokurator, trzech mężczyzn wychodzących z jednego z kaliskich lokali gastronomicznych w późnych godzinach nocnych zostało zaczepionych przez stojącą na chodniku grupę siedmiu młodych mężczyzn - mieszkańców Kalisza w wieku 17-21 lat.


Szczegółowa analiza nagrania z kamery przemysłowej, która zarejestrowała cały przebieg zdarzenia wykazała, że z grupy tej w kierunku przechodzących mężczyzn bez powodu rzucono szklaną butelką, a następnie, gdy ci odwrócili się zostali zaatakowani przez wszystkich członków w/w grupy którzy zadawali im kopnięcia i uderzenia pięściami.
Analiza poszczególnych ujęć wykadrowanych w łącznej ilości 3174 pojedynczych klatek przez biegłego z zakresu badania zapisów wizyjnych powołanego w celu wyszczególnienia motoryki ruchów ciała uczestników zdarzenia w zakresie wzajemnych interakcji wykazała, że jeden z trójki mężczyzn został przewrócony, uderzany i kopany gdy znajdował się na ziemi, a następnie jeden z podejrzanych w wieku 17 lat, biorąc rozbieg naskoczył na leżącego głową skierowaną do podłoża nieprzytomnego pokrzywdzonego powodując swym zachowaniem szereg obrażeń ciała skutkujących powstaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, Prokurator zarzucił podejrzanym udział w pobiciu pokrzywdzonych, którego następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu  człowieka,  a z uwagi, że czynu swego dokonali publicznie, bez powodu i okazując rażące lekceważenie porządku prawnego zakwalifikował w/w zachowanie jako „chuligańskie”.
W oparciu o wnioski zawarte w opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 17 letniemu mieszkańcowi Kalisza oprócz udziału w bójce Prokurator zarzucił iż swoim zachowaniem działał z zamiarem usiłowanie zabójstwa pokrzywdzonego .
Z uwagi na możliwość orzeczenia wobec w/w surowej kary i z uwagi na obawę utrudniania postępowania na wniosek Prokuratora wobec dwóch podejrzanych stosowany jest  środka zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Sąd po zapoznaniu się z zgromadzonym materiałem dowodowym oraz argumentacją Prokuratora zawartą we wniosku podzielił ją w całości i zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Przestępstwo udziału w pobiciu którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu  człowieka zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 9 miesięcy do 8 lat  pozbawienia wolności. Czyn usiłowania zabójstwa ( 148§1 k.k.) zagrożony jest w przypadku sprawcy młodocianego karą pozbawienia wolności w wymiarze od 8 do 25 lat. Młodocianym zgodnie (art. 115 §10 k.k.) jest sprawca, który w chwili czynu nie ukończył 21 lat. Zakwalifikowanie występku o charakterze chuligańskim ( art. 57a k.k. ) skutkuje możliwością orzeczenia kary w wymiarze nie niższym od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler