Prokurator Rejonowy w Kaliszu nadzoruje postępowanie przeciwko mężczyznom biorącym udział w bójce do której doszło w nocy z 7 na 8 października 2017 r. na jednej z głównych kaliskich ulic.
Jak ustalił Prokurator, pomiędzy grupą 7 mężczyzn - mieszkańców Kalisza w wieku 17-21 lat, a grupą 3 mężczyzn wychodzących z jednego z kaliskich lokali gastronomicznych doszło do wpierw do sprzeczki, która przerodziła się następnie w gwałtowaną bójkę, w wyniku której, jeden z mężczyzn doznał poważnych obrażeń ciała i poddany został niezwłocznej hospitalizacji.


Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym uzyskanych opinii biegłych oraz nagrań monitoringu, Prokurator zarzucił podejrzanym mający charakter chuligański udział w bójce.
Po dokonaniu karnoprawnej oceny Prokurator zachowań dwóch najbardziej agresywnych podejrzanych przedstawił 17 letniemu mieszkańcowi Kalisza oprócz udziału w bójce zarzut usiłowania zabójstwa, a drugiemu w wieku 19 lat zarzut udziału w bójce, której następstwem  był ciężki uszczerbek na zdrowiu.
Przesłuchani w charakterze podejrzanych, 17 i 19 latek przyznali się przed Prokuratorem częściowo do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia, które pokryły się z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w zakresie ich udziału w bójce.
Z uwagi na możliwość orzeczenia wobec w/w surowej kary i z uwagi na obawę utrudniania postępowania Prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec obu podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Sąd po zapoznaniu się z zgromadzonym materiałem dowodowym oraz argumentacją Prokuratora zawartą we wniosku podzielił ją w całości i zastosował wobec obu mężczyzn tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Czyn usiłowania zabójstwa ( 148§1 k.k.) zagrożony jest w przypadku sprawcy młodocianego karą pozbawienia wolności w wymiarze od 8 do 25 lat. Młodocianym zgodnie (art. 115 §10 k.k.) jest sprawca, który w chwili czynu nie ukończył 21 lat. Zakwalifikowanie występku o charakterze chuligańskim ( art. 57a k.k. ) skutkuje możliwością orzeczenia kary w wymiarze nie niższym od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.       
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Maciej Meler