W czerwcu bieżącego roku Prokurator Rejonowy w Kaliszu skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 26 letniemu mieszkańcowi Kalisza oskarżonemu o zabójstwa 60 letniego mężczyzny, do którego doszło w dniu 16 stycznia 2017 r. na dworcu PKS w Kaliszu.  
Jak ustalił Prokurator  w oparciu o zgromadzone dowody bezpośrednio przed tragicznym zdarzeniem oskarżony planując zabicie człowieka zakupił nóż w jednym  z okolicznych sklepów a następnie przemieszczał się ulicami przez kilka godzin poszukując ofiary.


Następnie bez wyraźnego powodu, zaatakował nie znanego mu wcześniej 60 latka, usuwającego w tym momencie śnieg z terenu dworca, podchodząc do niego od tyłu i zadając mu dwa ciosy nożem.  
W wyniku odniesionych obrażeń pokrzywdzony mężczyzna pomimo udzielenia mu szpitalnej pomocy medycznej zmarł.        
Przesłuchany w toku postępowania oskarżony przyznał się do zabójstwa, wskazując, że zarzucanego mu czynu dopuścił się pod wpływem impulsu, nie potrafił jednakże podać motywów swojego działania.
W toku postępowania uzyskano liczne opinie biegłych które, wykazały, że oskarżony  nie miał zniesionej ani ograniczonej zdolności do rozumienia znaczenia swojego czynu i pokierowania  swoim postępowaniem i może brać udział w postępowaniu karnym.  
26 latek nie był wcześniej karany sądownie a od 16 stycznia 2017 r. stosowane jest   wobec niego tymczasowe aresztowanie.  
Przestępstwo to – kwalifikowane z art. 148 § 1 kk – zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze nie krótszym niż 8 lat , karą 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.   
            
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
Maciej Meler