W dniu 17 stycznia 2017 r. Prokurator Rejonowy w Kaliszu przedstawił 26 letniemu mieszkańcowi Kalisza zarzut zabójstwa 60 letniego mężczyzny, do którego doszło w dniu 16 stycznia 2017 r. na dworcu PKS w Kaliszu.  
Jak ustalono bezpośrednio przed tragicznym zdarzeniem sprawca zakupił nóż i bez ustalonego powodu zaatakował przy jego użyciu 60 latka, usuwającego w chwili zdarzenia śnieg z terenu dworca.

Dokonane w sprawie wstępne ustalenia nie wykazały, aby mężczyźni wcześniej się znali.  
W wyniku odniesionych obrażeń pokrzywdzony mężczyzna, pomimo udzielenia mu szpitalnej pomocy medycznej zmarł.        
W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Prokurator przedstawił sprawcy zarzut zabójstwa. Przesłuchany w charakterze podejrzanego 26 latek, przyznał się do zarzucanego mu czynu, nie potrafił jednakże podać motywów swojego działania.
Przestępstwo to – kwalifikowane z art. 148 § 1 kk – zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze nie krótszym niż 8 lat , karą 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.   
W dniu 18 stycznia 2017 r. Prokurator wystąpił do Sądu w Kaliszu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim
                            
Maciej Meler