Prokuratura Rejonowa w  Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 54 – letniego mężczyzny.
Skierowanym do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęty został 55 – letni  mieszkaniec Ostrowa Wlkp. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 21 lutego 2015r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Raszków, pow. ostrowski, działając z ewentualnym zamiarem pozbawienia życia, uprzednio powodując u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci m.in. złamania żeber oraz obrzęków i zasinień twarzy, w wyniku czego doprowadził go do utraty przytomności, przewiózł go samochodem osobowym w odległe od zabudowań miejsce, na polu w pobliżu nieutwardzonej drogi, gdzie porzucił go, pozostawiając jedynie w bieliźnie, po zmierzchu, przy temperaturze powietrza około 00, w wyniku czego doszło do zgonu pokrzywdzonego, w następstwie wychłodzenia organizmu i niewydolności krążeniowo – oddechowej.


Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżony przyjechał samochodem z Ostrowa Wlkp. do miejscowości w której zamieszkiwał -znany mu wcześniej- pokrzywdzony. Następnie doszło do ich spotkania i zdarzenia opisanego w zarzucie. Zwłoki mężczyzny zostały znalezione w godzinach popołudniowych w dniu 22 lutego 2015. w wyniku poszukiwań prowadzonych -po zgłoszeniu jego zaginięcia- na polu, w pobliżu drogi gruntowej, w miejscu  ich porzucenia.
Zatrzymanie podejrzanego, dokonane w wyniku działań policji, nastąpiło w dniu 23 lutego 2015r. Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. w dniu 25 lutego 2015r. skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2015r. powyższy wniosek uwzględnił i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Obecnie czas jego trwania został przedłużony do dnia 23 sierpnia 2015r.
W trakcie śledztwa uzyskano szereg specjalistycznych opinii m.in. chemiczno-toksykologiczną, traseologiczną oraz kryminalistyczną związaną z identyfikacją genetyczną. Oskarżony został  poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów, którzy w wydanej opinii stwierdzili, że w czasie  zdarzenia miał on zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucany wymienionemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożony karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak