Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 32 – letniej kobiety i skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu wniosek o jego umorzenie, z uwagi na stwierdzenie niepoczytalności sprawcy.
Zarzut popełnienia powyższego czynu przedstawiono w dniu 20 stycznia 2015r. 36–letniemu mężczyźnie, mieszkającemu w jej sąsiedztwie. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 19 stycznia 2015r. w Ostrzeszowie, działając w zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonej, zadał jej nożem kilka ciosów w klatkę piersiową i szyję, powodując szereg ran kłutych, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z powodu podjęcia przez nią obrony, wezwania pomocy sąsiadów i udzielenia jej natychmiastowej pomocy medycznej.

Do opisanego w zarzucie zdarzenia doszło w mieszkaniu pokrzywdzonej, po wejściu do niego przez podejrzanego, który zamieszkiwał w tym samym budynku. Po zdarzeniu mężczyzna wrócił do swego mieszkania, gdzie został zatrzymany przez wezwaną policję.
Z uwagi na wątpliwości co do poczytalności podejrzanego konieczne było poddanie go badaniom sądowo – psychiatrycznym. W wydanej opinii biegli stwierdzili, że podejrzany w czasie zdarzenia miał całkowicie zniesioną poczytalność.
Z uwagi na treść opinii Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 13 maja 2015r. skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu wniosek o umorzenie śledztwa wobec podejrzanego, wobec stwierdzenia jego niepoczytalności, a jednocześnie zastosowanie wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
W trakcie śledztwa, prowadząca je początkowo, Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd wniosek na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2015r. uwzględnił i zastosował tymczasowe aresztowanie.
Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak