Prokuratura Rejonowa w  Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawię zabójstwa 54 – letniego mężczyzny.
Zarzuty zostały przedstawione 55 – letniemu mieszkańcowi Ostrowa Wlkp. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 21 lutego 2015r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Raszków, pow. ostrowski, działając z ewentualnym zamiarem pozbawienia życia, uprzednio powodując u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci m.in. złamania żeber oraz obrzęków i zasinień twarzy, w wyniku czego doprowadził go do utraty przytomności, przewiózł go samochodem osobowym w odległe od zabudowań miejsce, na polu w pobliżu nieutwardzonej drogi, gdzie porzucił go, pozostawiając jedynie w bieliźnie, po zmierzchu, przy temperaturze powietrza około 00, w wyniku czego doszło do zgonu pokrzywdzonego, w następstwie wychłodzenia organizmu i niewydolności krążeniowo – oddechowej.


Z dokonanych ustaleń wynika, że podejrzany przyjechał samochodem z Ostrowa Wlkp. do miejscowości w której zamieszkiwał -znany mu wcześniej- pokrzywdzony. Następnie doszło do ich spotkania i zdarzenia opisanego w zarzucie. Motyw czynu podejrzanego nie został dotychczas dostatecznie wyjaśniony. Zwłoki mężczyzny zostały znalezione w godzinach popołudniowych w dniu 22 lutego 2015. w wyniku poszukiwań prowadzonych –po zgłoszeniu jego zaginięcia- na polu, w pobliżu drogi gruntowej ich porzucenia.
Zatrzymanie podejrzanego, dokonane w wyniku działań policji, nastąpiło w dniu 23 lutego 2015r. Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wlkp. w dniu 25 lutego 2015r. skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2015r. powyższy wniosek uwzględnił i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
Śledztwo jest kontynuowane.
Czyn zarzucany wymienionemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożony karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak