Prokuratura Rejonowa w Pleszewie zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa dwóch osób.
Skierowanym w dniu 12 lutego 2015r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 77 – letniego mężczyznę. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 29 listopada 2014r. w jednej z miejscowości na terenie powiatu pleszewskiego, działając z zamiarem pozbawienia życia swojej córki i zięcia wsypał do znajdującego się lodówce garnka z mlekiem granulat będący trutką na gryzonie, przy czym swego zamiaru nie osiągnął, gdyż pokrzywdzona, przed spożyciem mleka, zauważyła znajdujący się w nim granulat. W opisie czynu zaznaczono ponadto, że użyta ilość preparatu nie była wystarczająca dla spowodowania śmierci człowieka.

Z dokonanych ustaleń wynika, że pomiędzy podejrzanym a jego córką i zięciem istniał długotrwały konflikt, związany ze sporami co do sposobu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Do zatrzymania mężczyzny doszło wkrótce po zdarzeniu. W dniu 30 listopada 2014r. zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Mleko, do którego został wsypany granulat zostało zabezpieczone i poddane specjalistycznym badaniom chemiczno – toksykologicznym. Wykazały one zawartość w mleku substancji czynnej znajdującej się m.in. w trutkach na szczury. Ujawnione stężenie nie powodowało jednak zagrożenia dla życia człowieka.
W przedstawionej sytuacji przyjęto,  iż działanie oskarżonego, ze względu na „użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego”, miało charakter „usiłowania nieudolnego” ( art.13 § 2 kodeksu karnego).
W trakcie śledztwa podejrzanego poddano badaniu przez biegłych psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zdarzenia miał on zachowana poczytalność.
Zarzucany oskarżonemu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo - usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak