Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 38 – letniego mężczyzny.
Jego dokonanie w skierowanym w dniu 18 grudnia 2014r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu akcie oskarżenia zarzucono 38 – letniej kobiecie, mieszkance Kalisza. Zarzucono wymienionej, że w dniu 24 września 2014r. w Kaliszu działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego zadała mu nożem jeden cios w okolice brzucha, powodując obrażenia ciała w postaci rany kłutej, z rozległymi uszkodzeniami wewnętrznymi oraz masywnym krwotokiem, co doprowadziło do jego śmierci.

Do zdarzenia doszło na ulicy, w centrum miasta. Czyn opisany w zarzucie poprzedziła sprzeczka pomiędzy pokrzywdzonym a oskarżoną. Po zdarzeniu kobieta zbiegła, po czym ukrywała się. Do jej zatrzymania przez policję doszło w dniu 28 września 2014r., w godzinach popołudniowych, na posesji znajdującej się w jednej z miejscowości na terenie gminy Lisków, pow. kaliski. Dwaj mężczyźni w których towarzystwie wówczas przebywała zostali zatrzymani w czasie jazdy samochodem, którym opuścili wcześniej teren wskazanej posesji.
Mężczyznom, z którymi przebywała oskarżona zarzucono w akcie oskarżenia utrudnianie postępowania karnego, poprzez m.in. ukrywanie wymienionej. Jednemu z nich dodatkowo zarzucono dokonanie w dniu 22 września 2014r. rozboju w wyniku którego doszło do zaboru samochodu. W czasie jazdy powyższym samochodem nastąpiło wspomniane zatrzymanie podejrzanych.
Oskarżona była wcześniej karana, m.in. za udział w nielegalnym obrocie narkotykami i oszustwa. Pozostali dwaj oskarżeni, mieszkańcy Kalisza, w wieku 38 i 42 lat, również byli wcześniej karani, a jeden z nich w czasie opisanych zdarzeń przebywał na przerwie w odbywaniu kary pozbawienia wolności, z której w terminie nie powrócił.
Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 30 września 2014r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. Sąd wnioski uwzględnił i zastosował w stosunku do wskazanych trzech podejrzanych tymczasowe aresztowanie.  
W trakcie śledztwa uzyskano opinie biegłych z dziedziny medycyny sądowej, informatyki oraz badań pisma ręcznego. Oskarżona została poddana badaniu przez biegłych z zakresu psychiatrii, którzy w wydanej opinii stwierdzili, że w czasie zarzucanego jej czynu miała zachowaną poczytalność.
Dodatkowo oskarżonej w akcie oskarżenia zarzucono, że posługując się podrobionymi zaświadczeniami o zatrudnieniu wyłudziła w styczniu i marcu 2014r. dwie pożyczki w łącznej kwocie 1200 zł.
Czyn zarzucany oskarżonej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności bądź dożywotniego pozbawienia wolności. Zarzucane oskarżonym utrudnianie postępowania karnego zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 239 § 1 kodeksu karnego zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA        
PROKURATORA OKRĘGOWEGO


Janusz  Walczak