Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 61 – letniego mężczyzny.
Skierowanym do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 34 – letniego mieszkańca powiatu ostrowskiego. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 11 maja 2013r. w Topoli Małej, na terenie powiatu ostrowskiego, działając z zamiarem pozbawienia życia swego znajomego, przykrył jego głowę kołdrą, zakrywając mu twarz i przyciskając na czas kilku minut, co doprowadziło – wskutek niedotlenienia organizmu – do jego śmierci.


Z dokonanych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w mieszkaniu pokrzywdzonego, po uprzednim wspólnym spożywaniu alkoholu przez oskarżonego i pokrzywdzonego oraz ich znajomych. O zgonie pokrzywdzonego jeden z mężczyzn zawiadomił pogotowie ratunkowe. Podjęte przez policję i prokuraturę działania doprowadziły do ustalenia, że zgon mężczyzny nie nastąpił z przyczyn naturalnych. Powołany biegły z zakresu medycyny sądowej po przeprowadzeniu sekcji zwłok stwierdził, iż do śmierci mężczyzny doszło w wyniku uduszenia.
Do zatrzymania podejrzanego doszło w dniu 13 maja 2013r. Następnie w dniu 15 maja 2013r. sąd po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Rejonowego w Ostrowie Wlkp. zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
W trakcie prowadzonego śledztwa podejrzanego oraz jednego ze świadków poddano badaniom przy użyciu wariografu. Wyniki badań wykorzystano przy ocenie złożonych przez wymienionych oświadczeń, a w konsekwencji przy ustalaniu stanu faktycznego.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.