Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 25 - letniego mężczyzny.
Skierowanym w dniu 11 czerwca 2013r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 42 – letniego mieszkańca Krotoszyna. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 3 lutego 2013r. w Krotoszynie, w swoim mieszkaniu, działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego wielokrotnie uderzał go w głowę i klatkę piersiową, w wyniku czego doznał on szeregu poważnych uszkodzeń ciała, m.in. pęknięcia przedsionka serca, które doprowadziły do jego śmierci.


Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżony wspólnie z pokrzywdzonym w godzinach wieczornych w dniu 3 lutego 2013r. w jednym z lokali na terenie Krotoszyna wspólnie spożywali alkohol. Następnie, po usunięciu ich z lokalu, udali się do miejsca zamieszkania oskarżonego. Wówczas, jak ustalono, doszło do zdarzenia opisanego w zarzucie. Zwłoki mężczyzny zostały następnie ujawnione przed budynkiem, w którym zamieszkiwał oskarżony. Zgon mężczyzny stwierdzono po przybyciu wezwanej karetki pogotowia ratunkowego.
W wyniku przeprowadzonych oględzin, a następnie specjalistycznych badań stwierdzono, że w mieszkaniu oskarżonego, a także na jego odzieży i obuwiu znajdowały się ślady krwi pokrzywdzonego.
Oskarżony w trakcie śledztwa został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów. W wydanej opinii zaznaczyli oni, że wymieniony w czasie zarzucanego mu czynu miał zachowaną poczytalność.
Wobec podejrzanego, zatrzymanego bezpośrednio po zdarzeniu, zastosowano w dniu 5 lutego 2013r. tymczasowe aresztowanie.
Wymieniony wcześniej był wielokrotnie karany.
Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.