Prokuratura Rejonowa w Jarocinie prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania śmierci   65 - letniego mężczyzny.
Zarzut przedstawiono 37 – letniemu synowi pokrzywdzonego. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 22 marca 2013r. w Jarocinie działając umyślnie  ugodził swego ojca nożem w plecy powodując u niego ranę kłutą, penetrującą przez płuco do serca, co spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci „choroby realnie zagrażającej życiu”, której następstwem był zgon pokrzywdzonego.
Do zdarzenia doszło w późnych godzinach wieczornych. Mężczyźni, jak ustalono, wcześniej spożywali alkohol, a następnie doszło między nimi do sprzeczki i zdarzenia opisanego w zarzucie. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala, jednak po kilku godzinach doszło do jego zgonu.
Podejrzany został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu. Po przedstawieniu mu zarzutów Prokurator Rejonowy w Jarocinie skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2013r. powyższy wniosek uwzględnił i zastosował tymczasowe aresztowanie.
Śledztwo jest kontynuowane.
Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 156 § 3 kodeksu karnego (spowodowanie ciężkich uszkodzeń ciała, ze skutkiem śmiertelnym), zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.