Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 31 października 2012r. skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 34 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 10 marca 2012r. w Kaliszu, działając z zamiarem pozbawienia życia, zadał pokrzywdzonemu wielokrotnie uderzenie taboretem w plecy i głowę, a następnie zadawał mu ciosy „narzędziem ostrym o wąskim i długim ostrzu", o długości około 40 cm, w głowę, plecy, ręce i nogi, przez co spowodował szereg obrażeń ciała m.in. głowy, okolic łopatki i rąk, co spowodowało u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci „choroby realnie zagrażającej życiu" oraz „zeszpecenia ciała".


Do zdarzenia doszło w mieszkaniu należącym do znajomego wymienionych, w którym spożywali oni wspólnie z innymi osobami alkohol. W trakcie powyższego oskarżony, jak ustalono, wywołał awanturę z pokrzywdzonym, a następnie działając w opisany sposób spowodował u niego szereg uszkodzeń ciała. Dalsze działania oskarżonego zostały powstrzymane przez inne osoby, a jednocześnie wezwana została karetka pogotowia ratunkowego.
Pokrzywdzony doznał wielu poważnych uszkodzeń ciała m.in. ran rąbano – płatowych głowy, krwiaków mózgu, ran rąbanych pleców i rąk, z częściową amputacją jednego palca.
Do zatrzymania podejrzanego doszło bezpośrednio po zdarzeniu, a w dniu 13 marca 2012r. zostało zastosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Wcześniej był on wielokrotnie karany, głównie za przestępstwa „przeciwko życiu i zdrowiu" oraz „ przeciwko mieniu z użyciem przemocy".
W ramach śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, iż w czasie zdarzenia podejrzany miał zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności.