Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa noworodka przez jego matkę pod wpływem przebiegu porodu.

 Skierowanym w dniu 30 kwietnia 2012r. do Sadu Okręgowego w Kaliszu objęto 31 – letnią kobietę. Wymienionej zarzucono, że w dniu 10 grudnia 2011r. w Krotoszynie, w okresie porodu, odbywającego się bez udziału innych osób, pod wpływem jego przebiegu, usiłowała pozbawić życia noworodka. W opisie czynu wskazano, że podejrzana po urodzeniu dziecka umieściła je we wnętrzu worka foliowego, który złożyła w górnej części, co odcinało lub znacznie ograniczało dostęp powietrza, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na natychmiastową pomoc medyczną udzieloną noworodkowi.


 Z dokonanych ustaleń wynika, że po porodzie, do którego doszło w mieszkaniu, w którym zamieszkiwała podejrzana, pogotowie ratunkowe wezwał przebywający w powyższym mieszkaniu mężczyzna. Po przyjeździe lekarz pogotowia stwierdziła, że w worku foliowym znajdującym się w mieszkaniu znajduje się noworodek. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
 Wobec podejrzanej w dniu 13 stycznia 2012r. Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zastosowała środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
 W trakcie śledztwa uzyskano szereg specjalistycznych opinii, m.in. sądowo – psychiatryczną. Biegli psychiatrzy stwierdzili w niej, że w czasie czynu oskarżona miała jedynie nieznacznie ograniczoną poczytalność, co nie wyłącza jej odpowiedzialności.
 Czyn zarzucany podejrzanej zakwalifikowano jako przestępstwo z art.149 kodeksu karnego (dzieciobójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.