Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 52 – letniego mężczyzny.  
Aktem oskarżenia skierowanym w dniu 15 czerwca 2009 roku do Sądu Okręgowego w Kaliszu objęto 23 – letniego mieszkańca Kalisza. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 19 stycznia 2009r. działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego zadał mu ciosy nożem w okolicę klatki piersiowej, w następstwie czego doznał on obrażeń ciała w postaci ran kłutych z uszkodzeniem prawej komory serca, jednak z uwagi na udzielenie mu pomocy medycznej nie doszło do jego zgonu.
Zdarzenie opisane w zarzucie miało miejsce w mieszkaniu pokrzywdzonego. W czasie pobytu w nim podejrzanego doszło między nim a pokrzywdzonym do sprzeczki i szarpaniny, w trakcie  której - jak ustalono - zadane zostały pokrzywdzonemu ciosy nożem. Po otrzymaniu ciosów pokrzywdzony zdołał opuścić mieszkanie i zawiadomić o zdarzeniu policję.
Podejrzany został zatrzymany wkrótce po zdarzeniu. Przeprowadzone wówczas badanie wykazało w powietrzu wydychanym przez wymienionego ponad 2 ‰ alkoholu.
W dniu 22 stycznia 2009r. zastosowane zostało wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa uzyskano opinię sądowo-psychiatryczną, w której biegli stwierdzili, że podejrzany w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał w pełni zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucony podejrzanemu zakwalifikowany został jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.