Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie dokonanego w Opatówku zabójstwa 63 – letniego mężczyzny.
Skierowanym w dniu 12 maja 2010r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 52 – letniego mieszkańca Opatówka, pow. kaliski. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 3 stycznia 2010r. w Opatówku, pow. kaliski, działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego zadał mu ciosy nożem powodując ranę kłutą klatki piersiowej drążącą do serca, w wyniku czego doszło do jego śmierci.
Wskazani mężczyźni, jak ustalono, wspólnie spożywali alkohol. W trakcie powyższego doszło między nimi do sprzeczki, a następnie do zdarzenia opisanego w zarzucie. Podejrzany wkrótce po zdarzeniu został zatrzymany przez policję. Przeprowadzone wówczas badanie wykazało w wydychanym przez niego powietrzu blisko 2 ‰ alkoholu.
W dniu 5 stycznia 2010r. Sąd Rejonowy w Kaliszu uwzględnił wniosek tamtejszego Prokuratora Rejonowego i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych psychiatrów, którzy stwierdzili, że w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał on zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucony wymienionemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności bądź dożywotniego pozbawienia wolności.