Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 10 czerwca 2008 r. skierowała do miejscowego Sądu Okręgowego akt oskarżenia w sprawie usiłowania zabójstwa, poprzez oddanie strzałów z broni palnej.

Aktem oskarżenia objęto 28-letniego mieszkańca Kalisza. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 22 czerwca 2006 r. w Kaliszu, działając w zamiarze pozbawienia życia osób stojących przy barze piwnym na jednej z ulic w centrum miasta oddał w ich kierunku ponad 10 strzałów z broni palnej, z których jeden spowodował ciężkie uszkodzenia ciała u postrzelonego mężczyzny.

Wymieniony doznał rany postrzałowej przeszywającej klatkę piersiową z uszkodzeniem m.in. tętnicy piersiowej oraz płata płuca, co spowodowało „chorobę realnie zagrażającą życiu”.

Z dokonanych ustaleń wynika, że w dniu 22 czerwca 2006 r. w centrum Kalisza doszło do strzelaniny, w trakcie której wzajemnie ostrzelały się dwie strony. Zebrane materiały wskazują, że strzały w kierunku mężczyzn znajdujących się w pobliżu baru piwnego oddał oskarżony, który przebywał w towarzystwie swoich znajomych, z którymi przyjechał dwoma samochodami. Uszkodzeń ciała w wyniku postrzelenia doznał jeden z mężczyzn będących w pobliżu baru. Nie zdołano ustalić osoby bądź osób, które oddawały strzały w kierunku oskarżonego z okolicy baru.

Oskarżony był od sierpnia 2006 r. poszukiwany listem gończym. Do jego zatrzymania przez Straż Graniczną doszło w grudniu 2007 r. Zastosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie było przedłużane na dalszy okres i nadal stosowane w czasie kierowania aktu oskarżenia.

W trakcie śledztwa uzyskano szereg specjalistycznych opinii, m. in. balistyczną i pismoznawczą.

Materiały dotyczące innych osób, w tym nieustalonych oddających strzały w kierunku oskarżonego wyłączono do odrębnego postępowania.

Oskarżony wcześniej był wielokrotnie karany, a zarzuconego mu obecnie czynu dopuścił się w warunkach „recydywy specjalnej podstawowej”.

Czyn zarzucany wymienionemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art.148 §2 pkt4 i §3 kodeksu karnego (postać kwalifikowana zabójstwa z uwagi na działanie z użyciem broni palnej, wobec więcej niż jednej osoby) zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.