Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 35-letniej kobiety, do którego doszło w dniu 28 listopada 2008r.

Skierowanym w dniu 30 czerwca 2009r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 36-letniego mężczyznę – konkubenta pokrzywdzonej. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 28 listopada 2008r. w Kaliszu, działając z zamiarem pozbawienia życia, ze szczególnym okrucieństwem, spowodował u pokrzywdzonej szereg głębokich ran ciętych, w wyniku czego doszło do wytrzewienia jelit a w następstwie wykrwawienia do jej zgonu.

Do zdarzenia doszło w mieszkaniu zajmowanym przez wymienionych. Bezpośrednio przez czynem opisanym w zarzucie wspólnie spożywali oni, jak ustalono, alkohol. Mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu po przybyciu zawiadomionej o zdarzeniu policji.

W dniu 29 listopada 2008r. podejrzany na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kaliszu został przez miejscowy Sąd Rejonowy tymczasowo aresztowany.

W trakcie śledztwa wymieniony został poddany badaniu przez biegłych psychiatrów, początkowo jednorazowemu w warunkach ambulatoryjnych a następnie połączonemu z długotrwałą obserwacją. W wydanej opinii biegli stwierdzili, że czasie popełnienia zarzucanego mu czynu podejrzany miał w pełni zachowana poczytalność.

Czyn zarzucony oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 2 pkt 1 kodeksu karnego (zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem) zagrożone karą od 12 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.