Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 29 października 2009r. skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi wniosek o umorzenie śledztwa przeciwko 32 – letniemu mężczyźnie podejrzanemu o zabójstwo swojej matki i jednocześnie zastosowanie wobec niego środka zabezpieczającego.
Wymieniony podejrzany jest o to, że w dniu 9 maja 2009r. w Łodzi, działając w zamiarze bezpośrednim, dokonał zabójstwa swojej matki. W opisie czynu wskazano, że po uprzednim doprowadzeniu do stanu bezbronności wepchnął jej głowę pod wodę w wannie i przytrzymał ją uniemożliwiając jej oddychanie, przez co doprowadził do jej śmierci na skutek „uduszenia w mechanizmie utonięcia”.
Przyczyną złożenia powyższego wniosku było stwierdzenie przez biegłych psychiatrów, iż podejrzany w czasie zarzucanego mu czynu miał całkowicie zniesioną poczytalność.
Z zebranych materiałów wynika, że wobec podejrzanego wcześniej był już stosowany, w związku z prowadzonym przeciwko niemu postępowaniem karnym, środek zabezpieczający polegający na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. W lutym 2009r. zgodnie z decyzją sądu, wydaną w oparciu o opinię biegłych – psychiatrów, został on zwolniony z zakładu psychiatrycznego. Wówczas zamieszkał on z matką, na terenie Łodzi. W dniu 9 maja 2009r. doszło między nimi do sprzeczki, a następnie, jak ustalono, do czynu opisanego w zarzucie. Zwłoki kobiety zostały ujawnione w dniu 12 maja 2009r. w następstwie działań zainicjowanych, w związku z jej nieobecnością w pracy, przez jej współpracowników.
Podobnie, w dniu 12 maja 2009r. doszło do zatrzymania podejrzanego o zabójstwo, syna zmarłej kobiety. W dniu 14 maja 2009r. zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.
W związku z wątpliwościami odnośnie stanu poczytalności podejrzanego został on poddany badaniom przez biegłych psychiatrów. Po przeprowadzonej obserwacji psychiatrycznej stwierdzili oni, że wymieniony w czasie zarzucanego mu czynu miał całkowicie zniesioną poczytalność. Zaznaczyli oni, że jego pobyt na wolności stanowiłby zagrożenie dla porządku prawnego.
W przedstawionej sytuacji prowadząca śledztwo Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego w Łodzi wniosek o umorzenie śledztwa i zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.