Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie dokonanego w maju 1990r. na terenie Niemiec zabójstwa 32 – letniego mieszkańca Kalisza.
Skierowanym w dniu 30 października 2009r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 41 – letniego (obecnie) mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że w nocy z 29 na 30 maja 1990r. na terenie Niemiec, działając wspólnie i w porozumieniu ze swoim bratem, używając drewnianego kołka, dokonali rozboju na pokrzywdzonym mężczyźnie w ten sposób, że bijąc po głowie doprowadzili go do utraty przytomności, po czym zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 3.500 marek RFN i 750 dolarów USA, a następnie działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia i w celu uniknięcia odpowiedzialności za powyższy rozbój dokonał zabójstwa, poprzez zadanie pokrzywdzonemu ciosów nożem w klatkę piersiową i szyję, w wyniku czego powstały liczne rany kłute, w tym rana drążąca przez komorę serca, prowadzące do zgonu pokrzywdzonego.
Z zebranych materiałów wynika, że oskarżony i jego brat, podobnie jak pokrzywdzony, pochodzili z Kalisza. W 1990r. przebywali oni, utrzymując ze sobą kontakt, w Niemczech. Wówczas oskarżony i jego brat, wiedząc o posiadaniu przez pokrzywdzonego znacznej kwoty pieniędzy, dokonali, jak ustalono, czynu opisanego w zarzucie. Zwłoki pokrzywdzonego po przewiezieniu należącym do niego samochodem wrzucili do zbiornika wodnego. Zostały one ujawnione w dniu 3 czerwca 1990r. Wcześniej oskarżony, jak ustalono, wyjechał do Polski.
Prowadzone od 1990r. poszukiwania oskarżonego były nieskuteczne     i dopiero jesienią 2008r. w wyniku działań policji zdołano ustalić, że przebywa on na terenie Francji. Podjęte zostały wówczas przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wlkp. czynności zmierzające do jego ekstradycji. W dniu 14 maja 2009r. został on, po dobrowolnym stawiennictwie w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp., zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany.
Brat oskarżonego został ujęty na terenie Niemiec i w 1993r. skazany za udział w rozboju na pokrzywdzonym.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego z 1969r. (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności oraz art. 210 § 2 kodeksu karnego z 1969r. (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia) zagrożone karą od 5 lat pozbawienia wolności.