Prokuratura Rejonowa w Pleszewie zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa trzech osób.


Zarzuty popełnienia powyższego czynu przedstawiono 32 – letniemu mężczyźnie. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 29 maja 2009r. w Pleszewie, działając z zamiarem pozbawienia życia trzech osób, zadał im trzymanym w ręku toporkiem wielokrotne ciosy, powodując u nich szereg uszkodzeń ciała, w szczególności głowy i rąk. W opisie czynów wskazano, iż zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję sąsiadów.
W dniu 20 listopada 2009r. Prokurator Rejonowy w Pleszewie skierował do Sądu Okręgowego w Kaliszu wniosek o umorzenie śledztwa z uwagi na stwierdzenie przez biegłych – psychiatrów, że podejrzany w czasie zarzucanych mu czynów miał całkowicie zniesioną poczytalność. Jednocześnie wniósł o zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
Uszkodzenia ciała doznane przez poszkodowane kobiety, w postaci ran tłuczonych głowy, stanowiły „realne zagrożenia dla ich życia”.
Do zdarzenia doszło w mieszkaniu zajmowanym przez pokrzywdzonych. Podejrzany zamieszkujący w tym samym budynku wielorodzinnym, po wejściu do ich mieszkania zadał im, jak ustalono, szereg ciosów przyniesionym prze siebie toporkiem. W czasie powyższego zdarzenia interwencję podjęła zamieszkała w sąsiedztwie kobieta, a następnie jej syn. Później mężczyzna został zatrzymany przez wezwaną policję.
W dniu 30 maja 2009r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Pleszewie tamtejszy Sąd Rejonowy zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
W uzyskanej w trakcie śledztwa opinii biegli – psychiatrzy uznali, że podejrzany w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał zupełnie zniesioną poczytalność a jego pobyt na wolności stanowiłby realne zagrożenie dla porządku prawnego.
Czyny zarzucone podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.