Prokuratura Rejonowa w Kępnie zakończyła śledztwo w sprawie dokonanego w dniu 20 września 2009r. zabójstwa 51 – letniego mężczyzny.
Skierowanym w dniu 27 stycznia 2010r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 36 – letniego mieszkańca powiatu oleskiego, woj. opolskie. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 20 września 2009r. w Mianowicach, pow. kępiński, działając w zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonego, poprzez bicie go pięściami po twarzy, kopanie po twarzy i tułowiu, dławienie szyi, a także skakanie po głowie, klatce piersiowej, brzuchu i udach spowodował u niego szereg ciężkich uszkodzeń ciała w postaci m.in. zgruchotania kości twarzoczaszki, złamania kości gnykowej oraz złamania żeber z uszkodzeniem wątroby, w wyniku czego doszło, w następstwie masywnego krwotoku i zachłyśnięcia krwią, do jego zgonu. W opisie czynu wskazano, że oskarżony następnie przeszukał odzież pokrzywdzonego i zabrał w celu przywłaszczenia znaleziony portfel z pieniędzmi w kwocie 20 zł i dowodem osobistym, a ponadto telefon komórkowy oraz posiadany przez pokrzywdzonego rower.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pokrzywdzony wspólnie z oskarżonym i ich znajomym spożywał alkohol na terenie parku w Mianowicach. W trakcie powyższego oskarżony, jak ustalono, zaczął bić i szarpać pokrzywdzonego, a po jego upadku kopał go i skakał po nim. Następnie przed oddaleniem się z miejsca zdarzenia oskarżony zabrał, co wynika ze zgromadzonych materiałów, rzeczy należące do pokrzywdzonego. Mężczyzna spożywający z nimi alkohol nie uczestniczył aktywnie w zdarzeniu, później pomógł jednak oskarżonemu w ukryciu roweru.
Zwłoki pokrzywdzonego zostały ujawnione w dniu 21 września 2009r. przez kobiety zamieszkałe w pobliżu parku. Wówczas oskarżony opuścił Kępno, został jednak w dniu 24 września 2009r. zatrzymany przez policję w położonej pod Częstochową miejscowości.
Aktem oskarżenia objęto również wymienionego 41 – letniego mężczyznę, spożywającego alkohol z oskarżonym i pokrzywdzonym, któremu zarzucono, że pomagał podejrzanemu unikać odpowiedzialności karnej poprzez udział w ukryciu roweru pokrzywdzonego. Zarzucono wymienionemu ponadto, że nie przekazał właściwym organom zawiadomienia o omawianym zabójstwie.
Podejrzany o zabójstwo był wcześniej karany m.in. za włamanie i kradzież rozbójniczą. Zakład karny opuścił w dniu 24 sierpnia 2009r.
Od dnia 26 września 2009r. stosowane jest wobec niego tymczasowe aresztowanie. W stosunku do drugiego z oskarżonych zastosowano dozór policji.
W trakcie śledztwa obaj podejrzani byli badani przez biegłych – psychiatrów. W wydanych opiniach biegli stwierdzili, że podejrzani w czasie popełnienia zarzucanych im czynów mieli w pełni zachowaną poczytalność.
Oskarżonemu o zabójstwo (art. 148 § 2 kodeksu karnego) grozi kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności. Drugiemu z oskarżonych za pomaganie w uniknięciu odpowiedzialności karnej (art. 239 § 1 kodeksu karnego) grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.