Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. skierowała w dniu 16 lutego 2010r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia w sprawie dokonanego w maju 1990r. na terenie Niemiec zabójstwa 32 – letniego mieszkańca Kalisza.


Aktem oskarżenia objęto 42 – letniego (obecnie) mężczyznę, pochodzącego z Kalisza. Zarzucono wymienionemu, że w nocy z 29 na 30 maja 1990r. na terenie Niemiec, działając wspólnie i w porozumieniu ze swoim bratem, używając drewnianego kołka, dokonali rozboju na pokrzywdzonym mężczyźnie w ten sposób, że bijąc po głowie doprowadzili go do utraty przytomności, po czym zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 3.500 marek RFN i 750 dolarów USA, a następnie działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia i w celu uniknięcia odpowiedzialności za powyższy rozbój dokonał zabójstwa, poprzez zadanie pokrzywdzonemu ciosów nożem w klatkę piersiową i szyję, w wyniku czego powstały liczne rany kłute, w tym rana drążąca przez komorę serca, prowadzące do zgonu pokrzywdzonego.
Ze zgromadzonych materiałów wynika, że oskarżony i jego brat, podobnie jak pokrzywdzony, pochodzili z Kalisza. W 1990r. przebywali oni, utrzymując ze sobą kontakt, w Niemczech. Wówczas oskarżony i jego brat, wiedząc o posiadaniu przez pokrzywdzonego znacznej kwoty pieniędzy, dokonali, jak ustalono, czynu opisanego w zarzucie. Zwłoki pokrzywdzonego po przewiezieniu należącym do niego samochodem wrzucili do zbiornika wodnego. Zostały one ujawnione w dniu 3 czerwca 1990r. Wcześniej oskarżony, jak ustalono, wyjechał do Polski. Prowadzone od 1990r. poszukiwania oskarżonego były nieskuteczne i dopiero jesienią 2008r. w wyniku działań policji zdołano ustalić, że przebywa on na terenie Francji. Podjęte zostały wówczas przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wlkp. czynności zmierzające do jego ekstradycji.
W dniu 14 maja 2009r. został on, po dobrowolnym stawiennictwie w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wlkp., zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany.
Brat oskarżonego został ujęty na terenie Niemiec i w 1993r. skazany za udział w rozboju na pokrzywdzonym.
Wcześniej Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. skierowała już w dniu 30 października 2009r. w omawianej sprawie akt oskarżenia. Sprawa została jednak przez Sąd Okręgowy w Kaliszu postanowieniem z dnia 9 listopada 2009r. zwrócona do uzupełnienia postępowania przygotowawczego. Wykonując zalecenia sądu dokonano dodatkowego uporządkowania materiałów otrzymanych od prokuratury niemieckiej, a ponadto uzyskano od strony niemieckiej zabezpieczone na miejscy zdarzenia ślady biologiczne, które poddano specjalistycznym badaniom. Wyniki powyższych badań nie zmieniły wcześniejszych ustaleń, wobec czego ponownie skierowano akt oskarżenia.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego z 1969r. (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności oraz art. 210 § 2 kodeksu karnego z 1969r. (rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia) zagrożone karą od 5 lat pozbawienia wolności.