Prokuratura Rejonowa w Jarocinie prowadzi śledztwo w sprawie czynnej napaści na dwóch policjantów i komorników, a także usiłowania zabójstwa powyższych policjantów.
Zarzuty dokonania powyższych czynów przedstawiono 47 – letniemu mężczyźnie. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 23 marca 2010r. w Komorzu Przybysławskim, gm. Żerków, działając z zamiarem pozbawienia życia dwóch funkcjonariuszy, a jednocześnie z zamiarem zmuszenia ich do odstąpienia od wykonywania działań związanych z asystowaniem komornikowi przy czynnościach egzekucyjnych, dopuścił się czynnej napaści na nich. W opisie czynu wskazano, że groził im polaniem łatwopalną substancją w postaci benzyny, po czym polał ich i podpalił, powodując u nich szereg poparzeń, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zdławienie ognia na pokrzywdzonych. W dalszych zarzutach opisano dokonanie w opisanych okolicznościach czynnej napaści na wspomnianego komornika i asesora komorniczego.
Jeden z policjantów w wyniku podpalenia doznał obrażeń ciała w postaci rozległych poparzeń okolicy twarzy, karku, szyi i rąk, stanowiących ciężki uszczerbek na zdrowiu, drugi z nich doznał poparzenia ręki.
Do opisanego zdarzenia doszło w związku z wykonywaną przez komornika czynnością odebrania od podejrzanego jako dłużnika należącego do niego samochodu i przyczepy.
Bezpośrednio po zdarzeniu podejrzany został zatrzymany przez dodatkowo wezwanych policjantów. W dniu 24 marca 2010r. Prokurator Rejonowy w Jarocinie skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010r. powyższy wniosek uwzględnił i zastosował tymczasowe aresztowanie.
Zgromadzone dotychczas materiały wskazują na konieczność poddania podejrzanego badaniu przez biegłych psychiatrów.
Czyny zarzucone podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwa m.in. z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności, a także art. 223 § 1 kodeksu karnego (czynna napaść na funkcjonariusza publicznego) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.