Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 49 – letniego mężczyzny.
Skierowanym w dniu 25 czerwca 2010r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 40 – letniego mieszkańca Krotoszyna. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 19 lutego 2010r. w Krotoszynie, będąc w stanie nietrzeźwości, działając w zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonego, ugodził go dwukrotnie nożem kuchennym w plecy, powodując rany kłute z uszkodzeniem płuca, stanowiące realne zagrożenie dla jego życia, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej.
Do opisanego w zarzucie zdarzenia doszło w mieszkaniu zajmowanym przez podejrzanego. Wcześniej wymienieni wspólnie spożywali alkohol, po czym doszło między nimi do sprzeczki, w trakcie której doszło do ugodzenia pokrzywdzonego nożem. Podejrzany o powstaniu uszkodzenia ciała u pokrzywdzonego zawiadomił zamieszkałą w sąsiedztwie kobietę. Następnie została wezwana karetka pogotowia ratunkowego, która przewiozła pokrzywdzonego do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.
Podejrzany bezpośrednio po zdarzeniu został zatrzymany przez policję. W dniu 22 lutego 2010r. zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Przeprowadzone badanie krwi pobranej od podejrzanego wykazało zawartość 1,8‰ alkoholu.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych psychiatrów. W wydanej opinii biegli stwierdzili, że podejrzany w czasie popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucony podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.