Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 40 – letniego mężczyzny.
Skierowanym w dniu 3 września 2010r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 53 – letniego mieszkańca gminy Szczytniki. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 28 marca 2010r., działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego oddał w jego kierunku strzały z broni palnej, powodując u niego ranę okolicy szyi związaną m.in. z uszkodzeniem tętnicy szyjnej, co w wyniku obrzęku mózgu doprowadziło do jego śmierci w dniu 4 kwietnia 2010r. Oskarżonemu dodatkowo zarzucono posiadanie bez wymaganego zezwolenia powyższej broni palnej w postaci rewolweru przerobionego z broni gazowej, a także usiłowanie zniszczenia przez podpalenie – bezpośrednio po opisanym usiłowaniu zabójstwa – mieszkania należącego do pokrzywdzonego.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pomiędzy podejrzanym a pokrzywdzonym, zamieszkującymi w jednym budynku, istniał długotrwały konflikt. Opisane w zarzucie usiłowanie zabójstwa poprzedziła sprzeczka.
Podejrzany broń użytą do usiłowania zabójstwa po zdarzeniu, jak ustalono, ukrył na terenie zajmowanych zabudowań. Została ona odnaleziona przez policjantów dokonujących przeszukania, Z opinii wydanej przez biegłego wynika, że powyższa broń była „sprawną do użycia bronią palną”, której posiadanie bez zezwolenia jest zabronione.
Do zatrzymania oskarżonego doszło bezpośrednio po zdarzeniu. Znajdował się on wówczas w stanie nietrzeźwości.
Prokurator Rejonowy w Kaliszu w dniu 30 marca 2010r. skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd powyższy wniosek uwzględnił i zastosował tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów, którzy stwierdzili, że w czasie opisanych zdarzeń nie miał on zniesionej poczytalności.
Zarzucane oskarżonemu usiłowanie zabójstwa zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotnim pozbawieniem wolności.