Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 27-letniego mężczyzny.

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 40-letniego obywatela Turcji. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 26 listopada 2010r. w Krotoszynie działając z zamiarem pozbawienia życia zadał pokrzywdzonemu cios nożem w okolice brzucha, w wyniku czego spowodował ranę kłutą penetrującą do wątroby, co wywołało „chorobę realnie zagrażającą życiu”.
Do opisanego zdarzenia doszło w jednym z barów na terenie Krotoszyna, w którym pracował podejrzany, w czasie pobytu w nim pokrzywdzonego, jako klienta.
Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło bezpośrednio po zdarzeniu. Prokurator Rejonowy w Krotoszynie skierował do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 29 listopada 2010r. powyższego wniosku nie uwzględnił. Prokurator Rejonowy w Krotoszynie złożył zażalenie na powyższe postanowienie do Sądu Okręgowego w Kaliszu. Zażalenie zostało uwzględnione i Sąd Okręgowy w Kaliszu uchylił zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego w Krotoszynie, który ponownie rozpoznając wniosek zastosował w dniu 31 stycznia 2011 r. tymczasowe aresztowanie. Następnie było ono przedłużone postanowieniem Sądu Okręgowego w Kaliszu, po czym postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 czerwca 2011 r. zostało zmienione na dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
W trakcie śledztwa przeprowadzone badanie sądowo – psychiatryczne podejrzanego wykazało, że w czasie zdarzenia miał on, w ocenie biegłych, zachowaną poczytalność. 
Czyn zarzucany podejrzanemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 §1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.