Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 22-letniego mężczyzny.

 Skierowanym w dniu 21 września 2011r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 28-letniego mieszkańca Kalisza. Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 1 maja 2011 roku w Kaliszu, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonego, zadał mu trzy ciosy nożem kuchennym w klatkę piersiową, brzuch i udo, powodując rany kłute m.in. komory serca i wątroby, co spowodowało ciężki uszczerbek na zdrowiu stanowiący realne zagrożenie dla życia pokrzywdzonego.
 Z dokonanych ustaleń wynika, że w nocy 1 maja 2011 roku podejrzany wspólnie z pokrzywdzonym, w swoim miejscu zamieszkania, spożywali alkohol. W trakcie powyższego doszło między nimi do sprzeczki i zdarzenia opisanego w zarzucie. Następnie pokrzywdzony został przewieziony przez karetkę pogotowia, wezwaną przez członków jego rodziny, do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. 
 Kilka godzin po zdarzeniu podejrzany został zatrzymany, a w dniu 3 maja 2011 roku zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniom przez biegłych – psychiatrów, którzy w wydanej opinii stwierdzili, że w czasie zdarzenia miał on zachowaną poczytalność.
Wcześniej był on karany, zwłaszcza za przestępstwa przeciwko mieniu.
 Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo – usiłowanie) zagrożone kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.