Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa 62 – letniej kobiety.
Skierowanym w dniu 3 listopada 2011r do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 75 – letniego mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że w okresie pomiędzy 19 a 20 maja 2011r. w Krotoszynie, działając z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonej, zadał jej kilka ciosów „ostrym narzędziem”, powodując obrażenia ciała w postaci kilku ran kłutych m.in. klatki piersiowej oraz ramienia i uda, które doprowadziły do jej śmierci.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pokrzywdzona była znajomą oskarżonego i w okresie poprzedzającym zdarzenie przebywała u niego. Do opisanego w zarzucie zdarzenia doszło w mieszkaniu oskarżonego.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zdarzenia podejrzany miał zachowaną poczytalność.
Wobec podejrzanego zastosowano w dniu 25 maja 2011r. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Bezpośrednio po zatrzymaniu podejrzany został , z uwagi na stan zdrowia, umieszczony w szpitalu. Po uzyskaniu informacji o ustabilizowaniu stanu jego zdrowia został rozpoznany skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 148 § 1 kodeksu karnego (zabójstwo) zagrożone karą od 8 do 15 lat pozbawienia wolności , 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotnego pozbawienia wolności.